سال ۱۳۹۷

قیام ایران – شماره ۲۱۵ : تجمع اعتراضی بازنشستگان در اعتراض به فقر و وضعیت وخیم معیشتی و گرانی افسارگسیخته

صبح روز سه شنبه ۲۴مهرماه (۱۶اکتبر) گروه زيادي از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران دست به اعتراض زدند. ‌معترضان که از استانهای مختلف از جمله فارس و کرمانشاه به تهران آمده اند، خواستار افزایش حقوق خود متناسب با تورم و خط فقر، اجرای نظام پرداخت هماهنگ، همسان سازی حقوق ها و حق بيمه كارآمدي خود هستند. تجمع کنندگان شعار می دادند: معلم زنداني آزاد بايد گردد؛ دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد؛ جای معلم زندان نیست؛ فرياد فرياد از اين همه بيداد؛ خط فقر شش میلیون،‌ حقوق ما دو میلیون. بر اساس خبرگزاريهاي حكومتي تظاهركنندگان مي‌گفتند حقوقي كه دريافت مي‌كنيم حتی کفاف ۱۰روز از ماه را هم نمی‌دهد. مقامات رژيم ماههاي گذشته اعلام كردند بازنشستگان بیش از دوسوم قدرت خريد خود را از دست داده اند. اين در حاليست كه در چند ماه گذشته قدرت خريد آنها بازهم پايين تر آمده است.

در روزهای ۲۲ و ۲۳مهر معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور براي دستیابی به حداقل حقوق شان دست به تحصن زده و از رفتن به کلاسهای درس خودداری کردند. رژيم آخوندي براي جلوگيري از اين تحصن سراسري شماري از معلمان را دستگير كرده بود. در برخي از شهرها معلمان شعار مي‌دادند معلم زنداني آزاد بايد گردد.

دانش آموزان نیز در شهرهای مختلف از جمله در کرج و قم و قشم و اهواز و لنگرود به حمایت از معلمان خود برخاستند. همزمان، جمعی از دانشجویان از جمله در دانشگاه علامه و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حمایت از خواست‌های معلمان اعتصابی دست به تجمع زدند. آنان دستنوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: معلم زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد.

در تحولی دیگر، در روز ۲۴مهر کشاورزان محروم ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حق آبه و سیاستهای خائنانه‌یی که به خشک شدن آب زاینده رود منجر شده و زندگی و کشاورزی آنها را به نابودی کشانده، برای چندمین روز پیاپی دست به اعتراض زدند.. آنان به طعنه خطاب به روحانی شیاد در بنری نوشته‌اند: بیش از این برای احیای زاینده رود کاری نکنید!

صدها تن از كارگران شهرداري شوشترنیز که ماهها است حقوق و مزایایشان پرداخت نشده برای دومین روز در مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر ۱۳۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا