سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۲۱۶: دستگيري و احضار معلمان و ربودن هاشم خواستار و انتقال او به بيمارستان رواني

فراخوان به محكوميت سركوب معلمان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

به دنبال تحصن سراسري معلمان در روزهاي ۲۲ و ۲۳مهرماه رژيم آخوندي، در وحشت از ادامه اعتصابها و اعتراضات، اقدامها و تدابير سركوبگرانه عليه فرهنگيان را شدت بخشیده است. وزارت اطلاعات، ادارات حراست و اطلاعات پاسداران در استانهاي مختلف كشور شماري از معلمان را بازداشت يا احضار كرده و به پرونده سازي براي آنها مبادرت كرده اند.

روز سه شنبه اول آبان آقاي هاشم خواستار فعال سرشناس حقوق معلمان كه پيش از اين بارها دستگير و زنداني شده است، در يك اقدام جنايتكارانه توسط اطلاعات پاسداران ربوده و سپش به عنوان بيمار رواني به بيمارستان ابن سيناي مشهد منتقل شده و ممنوع الملاقات است. انتقال به «بيمارستان رواني » پس از افشاي آدم‌ربايي، هدفي جز سرپوش گذاشتن بر جنايت ندارد..

اين اقدامهای سركوبگرانه در حالي است كه رژيم آخوندي كمترين اقدامي براي حل مشكلات معلمان نكرده و به هيچيك از مطالبات آنها پاسخ نداده است. افزايش بيسابقه تورم و گراني، وضعيت معيشتي معلمان را بسيار سخت‌تر كرده است.

مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي را به محكوميت قاطع اقدامهای سركوبگرانه رژيم آخوندي عليه فرهنگيان و معلمان و اقدام فوري براي آزادي آقاي خواستار فرا مي‌خواند و از سنديكاها و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان و دانشجويان در كشورهاي مختلف جهان مي‌خواهد از اعتراضات و خواستهاي به حق معلمان ایران حمايت كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۳آبان۱۳۹۷(۲۵ اكتبر۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا