سال ۱۳۹۷

رد تئوري اقدامات و تروريسم خودسرانه در استبداد ديني در ايران

وزير خارجه آخوندها با صراحت عمل كردن خودسرانه را رد مي‌كند

جواد ظريف، وزير خارجه آخوندها، در جلسه ۱۴ آبان مجلس رژیم در پاسخ به نماينده‌یي كه او را در باره ضمايم محرمانه توافق اتمي به زير علامت سؤال كشيد با صراحت اعلام كرد كه علاوه بر روحاني همه چيز با تمام جزیيات با اطلاع و موافقت خامنه اي انجام شده است. ظريف گفت:

«ما یك دستگاهی نیستیم كه سر خود عمل كنیم… مگر می‌توانیم ما تو این كشور كاری را بكنیم بدون اینكه گزارش بدهیم؟ » ظريف افزود: «اینطور نیست كه ما خواسته باشیم خلاف منویات مقام معظم رهبری كاری بكنیم».

اين در حالي است كه پس از توطئه‌هاي تروريستي وزارت اطلاعات رژيم آخوندها در آلباني و فرانسه و آمريكا و دانمارك، پشتيبانان رژيم براي سرپوش گذاشتن بر تروريسم دولتي و در بردن خامنه‌اي و روحاني تلاش مي‌كنند پاي محافل موهوم خودسر را به ميان بكشند. اظهارات بي پرده و عاري از ابهام وزير خارجه رژيم به‌روشني اين قبيل تئوري‌بافي‌ها درباره اقدامات خودسرانه و بدون اطلاع خامنه‌اي و روحاني را باطل مي‌كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵ آبان۱۳۹۷(۶ نوامبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا