سال ۱۳۹۷

قیام ایران- شماره ۲۲۰ : دومين روز اعتصاب بازاريان، پنجمين روز اعتصاب كشاورزان و ششمين روز اعتصاب رانندگان كاميون

خانم رجوي: حمايت از اعتصابگران يك وظيفه ميهني و به مثابه حمايت از حقوق همه مردم است

امروز 15 آبان 1397اعتصاب بازارايان در بخشهاي وسيعي از تهران و بسياري از شهرهاي ايران براي دومين روز متوالي برغم اقدامات و تدابير سركوبگرانه و بازدارنده نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي ادامه يافت.

امروز در تهران بازار فرش فروشها و لوازم خانگي، در اصفهان بازار فرش فروشها و صنايع دستي، در مشهد بازار سرشور، در تبريز بازار خيابان تربيت و بازار پوشاك و همچنين بخشهايي از بازار كرمان، رودسر، بابل و ديگر شهرهاي كشور در اعتراض به تورم، فقر و گراني به اعتصاب خود ادامه دادند و بازاريان از باز كردن مغازه هاي خود خوداري كردند.

از سوي ديگر رانندگان كاميون و خودروهاي سنگين امروز به ششمين روز از چهارمين دور اعتصاب خود ادامه دادند. اين اعتصاب علاوه بر تهران بسياري از استانهاي كشور از جمله اصفهان، هرمزگان، زنجان، گلستان، كرمانشاه، كرمان، آذربايجان غربي، مركزي، خراسان رضوي و يزد را در برگرفت.

كشاوزارن شهرها و روستاهاي شرق وغرب اصفهان نيز امروز پنجمين روز خود را پشت سر گذاشتند. كشاورزان محروم خوراسگان، اصفهانك، دشتي، زيار، حيدرآباد، شاهكرم، وجاره، سمينا، خرم وخورچان، بيستون، اژيه، ورزنه، ودشت، كندون، زغمار، پيله وران، جور، قهدريجان، زرين شهر، گلدشت، كوشك، نجف آباد و فلاورجان در اين تحصن و اعتراض مشاركت دارند.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به رانندگان، كشاورزان و بازاريان اعتصابي، عموم هموطنان بويژه جوانان را به پشتيباني از آنان فراخواند و گفت احقاق حقوق پايمال شده اعتصابگران حمايت از حقوق همه مردم ايران و يك وظيفه مبرم ملي و ميهني است. وي عموم ارگانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي ذيربط در سراسر جهان را به حمايت از رانندگان، كشاورزان و بازاريان اعتصابي در ايران فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

15 آبان 1397(6 نوامبر 2018)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا