کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم: ترفندهاي اطلاعات بدنام آخوندها و سوابق مأمور دستگيرشده در دانمارك

محمد داودزاده لولوئي، ۳۹ساله، يك مأمور وزارت اطلاعات كه در روز ۲۱ اكتبر۲۰۱۸ به درخواست دولت دانمارك به هنگام بازگشت از ايران در فرودگاه يوتوبري سوئد دستگير شد، از ۱۰ سال پيش به خدمت وزارت اطلاعات درآمده است. وي به‌خاطر شرکت در توطئه تروريستي عليه هموطنان عرب در دانمارك تحت پيگرد بود. ارتباطات فعال او با سفير و سفارت رژيم در نروژ بار ديگر اين حقيقت را اثبات مي كند كه سفارتها و نمايندگي‌هاي رژيم آخوندي و ديپلوماتهاي آن، فعالانه و با سوءاستفاده از تسهيلات ديپلوماتيك در تروريسم و جاسوسي مشاركت دارند. شمار قابل توجهي از مأموران نيروي تروريستي قدس و وزارت بدنام اطلاعات در پوشش ديپلوماتيك در كشورهاي مختلف جهان به جنايت مشغولند و به نوبه خود شبكه هاي مزدوران رژيم را تحت عنوانهای متفاوت اداره و تغذيه مي‌كنند. در ماههاي اخير علاوه بر اسدالله اسدي (ديپلومات رژيم در اتريش) كه در بلژيك زنداني است، دو ديپلومات تروريست رژيم از هلند و يك ديپلومات تروريست ديگر از فرانسه اخراج شده اند.

1-داود زاده متولد اهواز مقيم اصفهان در سال ۲۰۰۸ به نروژ اعزام شد تا خود را پناهنده جا بزند و بالمآل تابعيت نروژي به‌دست بياورد. چيزي كه تسهيلات زيادي براي انجام وظايف محوله از سوي وزارت اطلاعات براي او فراهم كرد. وي به‌رغم موقعيت قانوني پناهندگي بارها به ايران سفر كرده است. كاري كه خيانت به همه پناهندگان محسوب مي‌شود و طبق كنوانسيون ژنو و قوانين نروژ استاتوي پناهندگي او را به‌طور کامل ملغي مي كند.

2-داودزاده در ارتباط فعال با سفارت رژيم در اسلو و شخص سفير محمد حسن حبيب الله زاده بود. رسانه‌هاي نروژ در روز ۱۸‌آبان عكس او را در يك جلسه در مراسم سفارت رژيم به‌مناسبت عيد نوروز ۱۳۹۷ منتشر كردند در حاليكه اين مزدور در رديف جلو در كنار پرساندبرگ وزير وقت شيلات نروژ و يك زن مأمور ايراني به‌نام بهاره حیدری (لِتِنس) قرار دارد و سفير رژيم نيز همان جا است.

شايان يادآوري است كه رژيم آخوندي به‌غايت تلاش كرده بود از طريق همين زن، وزير نروژي را به دام بيندازد و او بارها بدون اجازه دولت نروژ به سفارت رژيم رفته و به ايران هم سفر كرده بود. موضوعي كه در نهایت موجب كناره گيري پرساندبرگ از دولت و حزب متبوعش شد. دام پهن كردن اطلاعات كثيف آخوندها از طريق زنان مأمور، يك شيوه شناخته شده رژیم در نروژ و كشورهاي ديگر است.

3-داود زاده سال گذشته مأموريت داشت به سازمان مجاهدين خلق ايران و دفتر شوراي ملي مقاومت در نروژ نزديك شود. مأمور مزبور  براي عاديسازي و كسب اعتبار با مراجعه به هواداران مجاهدين در شهر اسلو كه در آكسيونهاي افشاگرانه شركت داشتند از آنها خواست او را در ارتباط با سازمان مجاهدين قرار بدهند. سرانجام يكي از مجاهدين در اسلو در كافه اي با او ديدار و سؤال و جواب كرد. به دنبال آن، به‌خاطر تناقضات قابل توجه در گفتار و سوابق اين فرد روشن شد كه او يك مخالف رژيم نيست و به اغلب احتمال مأموريت اجرا مي‌كند و در همين راستا شركت‌هاي پوششي درست كرده است.

4-تحقيقات بعدي بر احتمال مأموريت و مزدوري او  افزود. سپس در بهمن ۱۳۹۶ موضوع با جزیيات با مقامات مسئول در نروژ در‌ميان گذاشته شد تا از توطئه‌هاي جاسوسي و تروريستي بعدي جلوگيري شود. اما اين مزدور در ماههاي بعد نيز با پوشهاي فريبنده مانند اينكه اطلاعات مهمي دارد كه مي خواهد در اختيار سازمان مجاهدين قرار دهد با برخي از هواداران تلفني تماس مي‌گرفت كه به آنها توجهي نشد.

5-يكي از مأموريت‌هاي داوودزاده در اسلو تشكيل شركتهاي تجاري و انجمن‌هاي پوششي براي جاسوسي و زمينه‌سازي اقدامهای تروريستي و براي دور زدن تحريمها بود. از جمله، انجمني به‌نام انجمن دوستي نروژ-ايران با شماره ثبت۹۱۹۶۶۳۲۳۵ به‌همراه دو نفر ديگر به‌نامهاي مرجان غريب (از اقوام داودزاه) و پرويز خدابنده شهركي تشكيل داد. اطلاعات آخوندها براي انتقال برخي تجهيزات و كالاهاي ممنوعه به ايران از طريق داوودزاده، به تأسيس شركتهاي پوششي در شهرستان بم به‌عنوان يك شهر زلزله‌زده كه نيازمند سازندگي و كمكهاي ويژه است، مبادرت كرد. به همين منظور داوودزاده براي دور زدن تحريمها با مدير بانك اقتصاد نوين در تهران ديدار و هماهنگي مي‌كرد. علاوه بر اين، وي در هماهنگي با سفارت رژيم در اسلو تسهيلاتي براي سفر تيم فوتبال بم به نروژ فراهم كرد و در اين زمينه با مترجم سفارت به‌نام امامي همكاري نزديك داشت.

6-وزارت اطلاعات كه از لو رفتن و دستگيري اين مزدور در دانمارك غافلگير شده بود از برادرش در اصفهان (محمدرضا داود زاده) تعهد گرفت كه او و ديگر اعضای خانواده بايد در مورد دستگيري محمد داودزاده سكوت كنند و هر سؤال يا مراجعه‌یي در اين باره را نيز بلادرنگ با رابط وزارت اطلاعات در ميان بگذارند.

7-روزنامه حكومتي ایران وابسته به باند روحاني در روز ۱۲ آبان در مقاله‌یي زیر عنوان «ضرورت پیگیری قاطع در قضیه دانمارك» براي فرار به جلو و رد گم كردن نوشت: «اگر ارتباطی میان فرد دستگیرشده با شهروندان ایرانی … بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود. تجربه گذشته در قضیه  قتلهای زنجیرهیی نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی میکنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین میرود…. در همه حالات فوق، باید دنبال رد پای دستگاه اطلاعاتی اسراییل با همکاری سازمان مجاهدین خلق در این اقدامات ضد ملی بود».

اين در حالي است كه جواد ظريف وزير خارجه آخوندها در جلسه ۱۴ آبان مجلس ارتجاع در پاسخ به نماينده‌یي كه او را درباره ضمايم محرمانه توافق اتمي به زير علامت سؤال كشيد با صراحت گفت :«ما یك دستگاهی نیستیم كه سر خود عمل كنیم… مگر می‌توانیم ما تو این كشور كاری را بكنیم بدون اینكه گزارش بدهیم؟».

از سوي ديگر روزنامه دانماركي يولند پستن بر اساس اسناد به‌دست آمده از سفارت رژيم در دانمارك نوشت: «به جزوه‌یی از سفارت ایران دست پیدا کرده است که در آن چندین ایرانی که در تبعید بوده اند به‌عنوان تروریست مشخص شده اند….دو رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی این جزوه را نوعی  لیست ترور  می دانند». سياستمداران دانماركي خواستار تحقيقات درمورد «ليستهاي مرگ» رژيم ايران شده اند.

8-فعاليتهاي وزارت بدنام در نروژ به‌طور مشخص توسط محمد حسن حبيب الله زاده سفير آخوندها در نروژ اداره و هماهنگ مي‌شود. طبق شرح وظايف ابلاغ شده، وزارت اطلاعات توجه ويژه‌یي به نروژ به‌دليل  «حضور رسمي منافقين و شوراي ملي مقاومت» در اين كشور دارد و اداره كل ضد جاسوسي وزارت مزبور مسایل مربوطه را دنبال مي‌كند.

 

با توجه به توطئه‌هاي تروريستي وزارت اطلاعات رژيم آخوندها در آلباني و بلژيك و فرانسه و آمريكا و دانمارك و با توجه به دستگيري و اخراج ديپلومات تروريستها، مقاومت ايران بار ديگر بر ضرورت و فوريت وارد كردن وزارت اطلاعات آخوندها در ليستهاي تروريستي آمريكا و اروپا و محاكمه و مجازات و اخراج مأموران و مزدوران فاشيسم ديني تأكيد مي‌كند.

 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۲۰ آبان۱۳۹۷(۱۱ نوامبر۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا