سال ۱۳۹۷

ایران- اعدام جمعی ۱۰زندانی در زندان گوهردشت

نظام منحوس و درهم شکسته ولایت فقیه در يك جنايت هولناك صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴نوامبر) ۱۰ زندانی را به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج به دار ‌آویخت.

رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با بحرانهای درمان ناپذیر گریبانگیرش براي ايجاد رعب و وحشت و مقابله با اعتراضات فزاينده مردم به جان آمده، تنها راه را در شدت بخشیدن به سركوب و اعدام یافته است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار اعدامهای خودسرانه را به محکومیت این اعدامها فرا‌می‌خواند و خواستار اقدام فوری جامعه بين المللي مي‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا