سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۲۳۲: دستگيري فعالان كارگري و اقدامهای سركوبگرانه براي پايان دادن به اعتصاب نيشكر هفت تپه

رژيم ضدبشري آخوندي كه از ادامه اعتصاب و تظاهرات كارگران شجاع نيشكر هفت تپه خشمگين و مستأصل شده است، سحرگاه روز پنجشنبه ۸ آذر(۲۹نوامبر) آقاي علي نجاتي، رئیس سابق سنديكاي كارگران نيشكر هفته تپه، را به همراه پسرش دستگير و به محل نامعلومي منتقل كرد. نيروهاي سركوبگر در حالي وي را دستگير كردند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دارند كه از بيماري قلبي رنج مي‌برد و حالش نامساعد بود.

 به‌رغم این دستگیریها و با وجود حضور فشرده نيروهاي سركوبگر در شهر شوش، کارگران شجاع نیشکر هفت تپه برای بیست و پنجمین روز به اعتراض خود ادامه دادند. آنها در تجمع مقابل فرمانداری رژیم شعار می دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد.

ازسوي ديگر فرماندار و نماينده مجلس رژیم و سركرده سپاه پاسداران در منطقه به محل رفتند تا با دادن وعده‌های فریبکارانه، كارگران را وادار به خاتمه اعتصاب كنند. اما با پاسخ منفی کارگران رو به رو شدند. کارگران با سر دادن شعار سخنرانی عضو مجلس رژیم را بر هم زدند.

مقاومت ایران، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، سازمان بين المللي كار و سندیکاها و اتحاديه‌هاي كارگري در سراسر جهان را به اقدام فوري برای آزادی علی نجاتی و ساير کارگران دستگیرشده و حمايت از كارگران اعتصابي فرا‌مي‌خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸آذر۱۳۹۷(۲۹ نوامبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا