سال ۱۳۹۸

تسليت خانم مریم رجوي به بازماندگان قربانيان سيل و فراخوان به جوانان غيور براي كمك رساني مستقل و مردمي به سيل زدگان

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران صميمانه ترين همدرديها و تسليتهاي خود را به  بازماندگان قربانيان فاجعه سيل و عموم مردم بويژه در شيراز ابراز داشت و آرزوي بهبودي هر چه سريعتر براي مصدومان و مجروحان نمود.

 ایشان جوانان غيور در سراسر كشور را به كمك رساني فعال به سيل زدگان در فارس، لرستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، اصفهان، بوشهر، ایلام، قم، کرمانشاه، گلستان و ديگر نقاط كشور فراخواند و گفت در شرايطي كه خامنه‌اي و روحاني و ديگر آخوندها و سردمداران جنايتكار رژيم تنها در فكر حفظ نظام ننگين ولايت فقيه هستند، كمك رساني مستقل مردمي يك وظيفه مبرم ملي و ميهني است.

خانم رجوي افزود رژيم آخوندي و سردمداران فاسد آن و سپاه پاسداران با نابودي محيط زيست، باعث تشديد هر چه بيشتر اين سيل ويرانگر شدند و از سوي ديگر با چپاول اموال مردم و به هدر دادن آنها در سركوب و تروريزم و جنگ افروزي و پروژه‌هاي ضد ملي اتمي و موشكي، شهرها و روستاهاي كشور را به ويراني كشانده، از حداقل زيرساختها محروم كرده‌ و در مقابل حوادث طبيعي مانند زلزله و سيل بي دفاع گذاشته‌اند. خسارات و ضايعات انساني و مادي هموطنان ما در مقابل چنين حوادثي به مراتب بيشتر از ديگر كشورها و استاندارد جهاني است.

در بحران كنوني كه در  هر كشوري همه امكانات به نجات حادثه ديدگان اختصاص مي يابد، اولويت رژيم ولايت فقيه، آخوندهاي حاكم، سپاه پاسداران و ديگر ارگانهاي سركوبگر ممانعت از شكل گيري حركتهاي مردمي در اعتراض به اين رژيم جنايتكار است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 فروردين 1398- 25 مارس 2019

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا