سال ۱۳۹۸

خانم رجوي: ليست گذاري تروريستي سپاه سركوبگر پاسداران خواست ديرين و برحق مقاومت ايران، لازمه امنيت و صلح و ثبات در اين منطقه از جهان

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران گنجاندن سپاه سركوبگر پاسداران در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي را خواست ديرين و برحق مقاومت ايران و لازمة امنيت و صلح و ثبات در خاورميانه يك گام مبرم و ضروري براي پايان دادن به جنگ وتروريزم در منطقه و جهان توصيف كرد.

خانم رجوي افزود: اين اقدام كه بايد مدتها پيش صورت ميگرفت اكنون بايستي با ليست گذاري وزارت اطلاعات فاشيسم ديني حاكم بر ايران تكميل شود.

سپاه پاسداران كه حتي اسم ايران در نام رسمي آن وجود ندارد، نيروي اصلي حفظ نظام ولايت ‌فقيه، ارگان محوري قهر و سركوب، عامل اصلي جنگ افروزي و صدور تروریسم و متصدي پروژه دستيابي به سلاح اتمي و پروژه هاي موشكي رژيم است. سپاه بخش اعظم اقتصاد ايران را در كنترل دارد. بي جهت نيست كه فاشيزم ديني حاكم بر ايران و حاميان و مزدورانش از ليست گذاري سپاه بشدت وحشت كرده اند.

خانم رجوي تاكيد كرد اگر در دهه‌هاي گذشته سياست فاجعه‌آميز مماشات تا اين حد براي ملايان و سپاه پاسداران آنها آزادي عمل قائل نبود، فاشيسم ديني حاكم بر ايران نمي‌توانست عراق و سوريه و لبنان و يمن و افغانستان را به خاك و خون بكشد.

وي با تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا نيز بايد بخاطر مردم ايران و صلح و امنيت در اين منطقه از جهان، تماميت سپاه پاسداران را در ليست تروريستي قرار دهد، افزود راهحل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير خلافت نامشروع ديني تحت نام شيعه و اسلام به دست مردم و مقاومت ايران است.

خانم رجوي بار ديگر از جانب مقاومتي كه از سال۱۳۶۰ همواره خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است، ضرورت اقدامات زير را خاطر نشان كرد :  

1-به رسميت شناختن حق مردم و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي. 

2- قراردادن وزارت اطلاعات آخوندها و ساير ارگانهاي سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا.

3- اخراج مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از آمريكا و اروپا.

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسي به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه بين المللي.

5-اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و بهرسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران.

6- اخراج عملي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه، عراق، يمن، لبنان و افغانستان.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 فروردين98 (8 آوريل 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا