سال ۱۳۹۸

اعتراف پاسدار سعيد قاسمي به استفاده پاسداران از پوشش هلال احمر و رابطه با القاعده

مقاومت ایران همواره نقش هلال احمر و دستگاههاي به ظاهر مدني را در سركوب و تروريسم افشا كرده است

پاسدار سرتيپ سعيد قاسمي روز 26 فروردين ۱۳۹۸ براي اولين بار اعتراف كرد كه سپاه پاسداران در بوسني تحت عنوان هلال احمر عمل ميكرده و با القاعده در ارتباط بوده است. متعاقبا سپاه پاسداران و هلال احمر رژيم آخوندي در وحشت از عواقب بين المللي فاش شدن اين واقعيت آنهم از زبان پاسداري كه مدتها در بوسني حضور داشته، بطور ناموفقي در صدد تكذيب و رفع و رجوع اظهارات پاسدار قاسمي بر آمدند. اظهاراتي كه روز 28 فروردين، توسط پاسدار حسين الله كرم سركرده باند موسوم به انصارحزب الله بار ديگر مورد تائيد قرار گرفت.

مقاومت ايران طي چهاردهه گذشته بارها فاش كرده كه اين رژيم چگونه هلال احمر و ديگر دستگاههاي به ظاهر مدني را در خدمت سركوب داخلي و صدور تروريسم و چپاول اموال مردم به كار گرفته است. هلال احمر همواره ابزار دست سپاه پاسداران در دست اندازيهاي جنايتكارانه و تروريستي اش به كشورهاي منطقه بوده است.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران در سخنان خود در همبستگي با سيلزدگان در 17 فروردين 1398 هلال احمر را ابزاري براي صدور ارتجاع و تروريسم توصيف كرد و گفت «شهرداري ها، نهادهاي امنيتي و بنگاهاي چپاول اند. استانداريها براي تامين امنيت رژيم اند. هلال احمر براي صدور ارتجاع و تروريسم است. كميته امداد براي سوريه و افغانستان است و تمامي نهادهاي امكانات كشور هيچ يك براي حفاظت از مردم نيست، بلكه براي حفظ رژيم ولايت فقيه است»،

سازمان مجاهدين خلق ايران در اطلاعيه اي در 13 مرداد 1366 تحت عنوان «افشاي جزئيات و عوامل طرح تروريستي و آشوبگرانه‌ي رژيم خميني در مكه» كه باعث كشته شدن صدها تن از حجاج شد نوشت: رژيم آخوندها براي اجراي اين طرح بسياري از سردمداران و مقامات مهم رژيم ازجمله تعدادي از وزرا، سركردگان سپاه، ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، و يوسف وحيدي دستجردي رييس هلال احمر را به مكه اعزام كرده است.

مقاومت ايران پيش از اين، يك نامه سري از شوراي عالي امنيت رژيم خطاب به نوربالا رييس هلال احمر در 30 فروردين 1382را فاش كرد كه نشان ميدهد هلال احمر چيزي جز آلت دست سپاه پاسداران و نيروي قدس نيست. اين نامه كه امضاي علي ربيعي دبير اجرايي شوراي عالي امنيت را داشت تصميمات «شوراي سياستگزاري عراق كه به تاييد» خاتمي رييس جمهور ارتجاع رسيده بود را به رييس هلال احمر ابلاغ ميكند كه بر اساس آن «نيازمنديهاي فوري مردم عراق توسط نيروي قدس مشخص» و «هلال احمر مسئول جمع آوري كمكهاي مردمي» ميشود و«كمكها با هماهنگي نيروي قدس به داخل عراق منتقل خواهدشد».

مقاومت ايران در اطلاعيه 29 فروردين1383اعلام كرد «روز 17فروردين, شوشتري زاده رييس هلال احمر رژيم بدستور خامنه اي به همراه يك اكيپ وزارت اطلاعات و نيروي قدس تحت عنوان هلال احمر, از تهران به كربلا و بغداد رفت».

در اطلاعيه 9 فروردين 1394 مقاومت ايران اعلام كرد «يكي از طرحهاي نيروي قدس براي باز كردن راه ورود به يمن فعال كردن هلال احمر رژيم بود تا در پوش كمكهاي انساندوستانه و ايجاد بيمارستان و رساندن كمكهاي دارويي بتواند راه ورود رژيم به اين كشور را باز كند. از اين طريق تلاش كرد افرادي را براي شبكه هاي تروريستي خود عضوگيري كند». و در اطلاعيه ديگري در 4خرداد 1383 از انتقال فرماندهان حوثي بين ايران و يمن با هواپيماهايي تحت پوش كمكهاي هلال احمر پرده برداشت.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

29فروردين 1398(18 آوريل 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا