سال ۱۳۹۸

۴۶ اعدام جنايتكارانه در ۵ هفته، اعدامهاي خودسرانه براي ايجاد رعب و وحشت و جلوگيري از بالا گرفتن خيزشهاي مردمي

رژیم ضدبشري آخوندی براي ايجاد رعب و وحشت و جلوگيري از بالا گرفتن قيام هاي مردمي، به سركوب و خونريزي و اعدام ادامه ميدهد. دژخيمان رژيم آخوندي تنها ۳۹ زنداني را در ماه ژوئیه اعدام کرده اند. چهار تن از اعدام شدگان زندانيان زن بوده اند و يك زنداني در ملاء عام اعدام شده است. در اولين روزهاي ماه اوت ۷ زنداني ديگر نيز توسط رژيم آخوندي اعدام شده اند.

اين اعدامها در زندانهاي بيرجند، گوهر دشت كرج، كاشان، خنداب، ماهشهر، كلاردشت، اروميه، نور، مشهد، مهاباد، زنجان، ميناب، بندرعباس، بروجرد، شيراز، تبريز، گرگان، دزفول، رشت و كرمانشاه صورت گرفته است.

با گسترش نارضايتي عمومي و خشم و نفرت فزاينده مردم، فاشيسم ديني حاكم بر ايران مذبوحانه تلاش ميكند با سركوب و اعدام و با ايجاد رعب و وحشت از انفجار بزرگ اجتماعي جلوگيري كند.

مقاومت ایران كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و همچنين شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا را به محكوم كردن موج اعدامها در ايران و اتخاذ تصميمات لازم الاجرا در مقابله با نقض وحشيانه و سيستماتيك توسط رژيم آخوندي فرا ميخواند. سكوت و بي عملي در برابر اين رژيم قرون وسطايي، آخوندها را در ادامه و تشديد جناياتشان تشويق ميكند.

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۷ مرداد ۱۳۹۸ (۸ اوت ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا