سال ۱۳۹۸

كشتار مردم معترض توسط نيروهاي نظامي تحت امر خامنه اي در محمودآباد مازندران

فراخوان بين المللي به محكوميت قاطع تيراندازي و كشتار مردم غير مسلح

روز گذشته شنبه ۱۹ مرداد شماري از مردم محمودآباد مازنداران بخاطر غصب زمين هايشان توسط ارتش تحت امر خامنه اي دست به اعتراض زده و خواستار باز پس گرفتن اين اراضي شدند. اما نيروي هوايي آخوندها بسوي مردم بي سلاح آتش گشودند و شماري از آنها در اثر گلوله هاي مستقيم كشته و مجروح شدند.

پاسداران جنايتكار و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم بسياري از زمينهاي مردم را در مناطق مختلف بويژه شمال كشور براي مقاصد سركوبگرانه و يا اهداف سودجويانه تصرف كرده اند.

تيراندازي به سوي مردم محمودآباد در حالي صورت گرفت كه حتي قضائيه آخوندها نيز دستور داده بود نيروي هوايي تحت امر ولي فقيه اين اراضي را به صاحبان آنها برگرداند.

سپاه پاسداران در خبرگزاري فارس مردم معترض را اراذل و اوباشي توصيف كرد كه به پادگان نيروي هوايي ارتش هجوم غير قانوني و خودسرانه كرده بودند و سربازان براي دفاع از خود تيراندازي كردند. اما با انتشار اخبار اين حمله جنايتكارانه، كارگزاران رژيم آخوندي در وحشت از خشم و انزجار مردم و ادامه اعتراضات، براي توجيه اين جنايت رذيلانه بنحو مسخره اي مدعي شدند كه نيروهاي نظامي تيراندازي هوايي كرده اما به دليل مسطح نبودن زمين اين شليك هاي هوايي به مردم معترض اصابت كرده است!

مقاومت ايران ضمن ابراز صميمانه ترين تسليتها به بازماندگان قربانيان حادثه محمودآباد و آرزوي بهبودي سريع براي مجروحان از عموم جوانان مي خواهد به همبستگي و حمايت از مردم محمودآباد بشتابند. مقاومت ايران همچنين دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوميت شديد تير اندازي به سوي مردم غير مسلح و كشتار مردم بي دفاع فراميخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۰ مرداد ۱۳۹۸(۱۱ اوت ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا