سال ۱۳۹۸

فراخوان مقاومت ایران به آزادی دستگیر شدگان روز ۲۰ مرداد در مشهد

فاشیسم دینی حاکم بر ایران روز گذشته، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ هاشم خواستار نماینده معلمان و تعداد دیگری از کسانی که خواستار استعفاء و برکناری خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندی شده بودند بازداشت کردند.

آنها به هنگام دستگیری در برابر بیدادگاه رژیم آخوندی در مشهد تجمع کرده بودند تا از یکی دیگر از کسانی که خواستار برکناری خامنه ای شده بود حمایت کنند.

حسین شرافتی راد مدیر کل امنیتی استانداری خراسان رضوی دستگیرشدگان را ”عناصر ضدانقلاب مرتبط با خارج از کشور که از نقاط مختلف کشور برای دامن زدن به اعتراض، تحریک افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی و ایجاد نا امنی به مشهد عزیمت کرده بودند” توصیف کرد. خبرگزاری فارس سپاه پاسداران نوشت: ”دستگیرشدگان از مرتبطین گروه‌های ضد انقلاب خارج از کشور هستند، این افراد با گروه‌های برانداز ارتباط داشتند و قصد طراحی و ساماندهی و ایجاد اغتشاش‌های متناوب در شهر را داشته‌اند”.

مقاومت ایران مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع رژیم آخوندی و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان فرامیخواند. رژیم آخوندی که در محاصره بحرانهای داخلی و بین المللی دست و پا میزند از هر اعتراض و جرقه ای که بتواند قیامهای مردمی را شعله ور کند شدیدا وحشت دارد و با سرکوب و دستگیری و ارعاب تلاش میکند از آن جلوگیری کند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران پیش از این بارها خواستار تشکیل هیئت بین المللی برای بازدید از زندانیان سیاسی وزندانهای ایران و اقدام فوری برای آزادی آنها شده است.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت

دوشنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۸(۱۲ اوت۲۰۱۸)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا