کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

پيشدستي احمقانه تواب تشنه به خون و يك فقره نعل وارونه!

پيشدستي احمقانه تواب تشنه به خون و يك فقره نعل وارونه!
تواب تشنه به خون ايرج مصداقي در يك شبكه اينترنتي اطلاعات آخوندها (به كارگرداني مزدور سعيد بهبهاني-چهارشنبه اول آبان ۹۸ ) ادعا كرده است در حاليكه براي بدرقه مادرش به فرودگاه آرلاندا در استكهلم رفته بود «يكي از عناصر مشترك فرقه رجوي و رژيم جمهوري اسلامي» تلاش كرده است از نزديك از او عكس بگيرد!

تواب تشنه به خون در صحنه بعدي با آب و تاب مضحك در يك فيلمنامه پليسي-جنايي توضيح ميدهد كه : «من گذاشتم یک مقداری دور بشود و بعد حرکات او را ببینم و او را دنبال کردم و در یک گوشه ای او را در تله انداختم خواست فرار کند با یک چرخی جلویش را گرفتم و اجازه ندادم و او حدود شش هفت دقیقه سعی میکرد فرار کند و عکسهایی که گرفته بود را پاک کند از تلفنش و لیکن من اجازه به او ندادم که بتواند همچین کاری را بکند…عاقبت پلیس سر رسید و او را سرپایی مورد بازجویی قرار دادند و تلفنش را گرفتند وتلفنش را چک کردند و متوجه شدند که عکسهایی از نزدیک انداخته و نتوانسته بود حذف کند … گفتم این را با هموطنان درمیان بگذارم که در واقع چه چهره های پلیدی حضور دارند چه بسا اینجا و اونجا. اما اینها که ره بجایی نمیبرند من هم که بیدی نیستم که به این بادها بلرزم!».
تواب تشنه به خون با پيشدستي احمقانه و يك فقره نعل وارونه عمد دارد موضوع اصلي در برابر ايران اير را دور بزند تا از سؤالات مقدر بعدي در مورد ارتباطات و مأموريتهايي كه براي گشتاپوي آخوندي انجام ميدهد، بگريزد.
طبق اظهارات آقاي حسين عبدي هوادار شناخته شده مجاهدين در سوئد كه در فرودگاه بطور اتفاقي مصداقي را مقابل ايران اير ديده و با گرفتن عكس موجب تب و لرز وي شده، واقعيت چيز ديگريست.
عبدي ميگويد : «وقتي مصداقي ديد كه من از او در جلوي ايران اير عكس گرفتم، به طرز هيستريك افسار پاره كرد، به سمت من آمد و درگير شد و با الفاظ ركيك شروع به فحاشي كرد و قصد كتك كاري داشت….در اين زمان مردم جمع شدند و پليس هم آمد. او بناي التماس و درخواست گذاشت و از پليس ميخواست عكسهايش پاك شود و ميگفت ميخواهد از من شكايت كند. پليس گفت عكس گرفتن در سوئد جرم نيست. تو ميتواني شكايت كني و اين آقا هم ميتواند برود…همه فهميدند كه هياهو و هول شدن او از ترس انتشار عكس مربوطه است».

شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۵ آبان ۱۳۹۸ (۲۷ اكتبر ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا