کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

تواب تشنه به خون و تصديق ناگزير پس از انتشار عكس در كنار ايران اير

تواب تشنه به خون و تصديق ناگزير پس از انتشار عكس در كنار ايران اير
«بنده رفته بودم فرودگاه مادرم را بدرقه كنم كه به ايران برود»
«پليس گفت شكايتي داري گفتم نخير، فقط مي‌خواهم شما…عكسها را (از حسين عبدي)بگيريد»
«سالها مأموران رژيم را رصد كردم، پورمحمدي را به تله بيندازيم، عكس بگيريم» !

در پي اطلاعيه 5 آبان كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت و انتشار عكسهاي ايرج مصداقي در مقابل ايران اير در فرودگاه آرلاندا در استكهلم، تواب تشنه به خون به تصديق ناگزير روي آورد و در يك شبكه اينترنتي اطلاعات آخوندها (به كارگرداني مزدور سعيد بهبهاني-8 آبان98) اذعان كرد: « بنده رفته بودم فرودگاه مادرم را بدرقه كنم كه به ايران برود» .

بدرقة مادر سرپوش برخورداري از آخور نظام در عين سر فرو كردن در توبره پناهندگي و سيتي‌زن در سوئد است. وي در ادامه مي افزايد درخواستش از پليس فقط اين بوده كه عكسهايش در كنار ايران اير را از حسين عبدي بگيرد. همچنين در يك سفيدسازي مضحك ادعا ميكند خودش سالها مأموران رژيم را «رصد» كرده و حتي ميخواسته پورمحمدي را در ژاپن به تله بيندازد و از او عكس بگيرد. عكسي كه اگر از خودش گرفته شود حرام است!
تواب تشنه به خون در عين حال، با سفلگي حداكثر و «به فرموده»، مجاهدين را بسا بدتر از شيخ و شاه و دژخيمان شاه و شيخ را بسا بهتر از آنها ميداند. كاسه‌ليسي نفرت‌انگيزي كه اذعان به سنخيت و همجنسي با مزدوران شاه و شيخ است. او براي تخليه دق‌دل خود از جمله به لجن پراكني عليه قهرمان پاكباز خلق ابراهيم ذاكري نخستين مسئول كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت پرداخته و او را «شكنجه‌گر و قاتل» ميخواند.
كين‌توزي حيواني توابان در گشت دادستاني ارتجاع در خيابانهاي تهران براي شكار مجاهدين و دشمني بي حد و حصر آنان با مجاهد كبير ابراهيم ذاكري بي سبب نيست. او از قهرمانان شكنجه در زندانهاي شاه و از معدود كساني بود كه مدت طولاني در انفرادي اوين بسر برد. حسرت يك سلام گفتن را هم بر دل بازجويان و شكنجه‌گران بر جاي گذاشت و اين براي ساواكي‌ها و دژخيمان بسي سنگين بود. در روزگار شيخ نيز از پيشمرگان مجاهد در كردستان تا رزم‌آوران فروغ جاويدان در ارتش آزاديبخش ملي ايران كه او جلودار ستونهايش بود، همه ميدانند كه فرماندهي انبوهي عمليات درخشان انقلابي را بر عهده داشت. هلاكت جنايتكاران و گله‌هاي مزدوران سركوبگر در اين سلسله عمليات بي گمان بر دستگاه شيخ گران افتاده و او را قاتل مي‌خوانند.
مادر ابراهيم ذاكري (مجاهد شهيد سكينه محمدي) در ديماه 1360در سن 70 سالگي در اوين با بدرقة لاجوردي تيرباران شد. واپسين خروش مادر در برابر جوخة اعدام اين بود كه «چشمهاي مرا نبنديد، ميخواهم حقانيت مجاهدين را به چشم ببينم» (يادنامه ابراهيم ذاكري ارديبهشت1382-صفحه 31).
زهير پسر مجاهد ِ ابراهيم ذاكري نيز در حمله وحوش به اشرف در 19 فروردين 1390 به شهادت رسيد. شهادت نسل قبلي و نسل بعدي جز بر افتخارات قهرمان نامدار خلق نمي‌افزايد. شكنجه‌گر و قاتل خواندن او خوشرقصي براي دژخيمان شاه و شيخ است و خشم و نفرت بي‌پايان برمي‌انگيزد.
1-كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت نامه آقاي حسين عبدي هوادار مجاهدين در باره عكس گرفتن از مزدور ايرج مصداقي را در برابر ايران اير در فرودگاه آرلاندا به اطلاع عموم ميرساند (ضميمه شماره 1) .
حسين عبدي بر خلاف ايرج مصداقي هرگز به خودفروشي سياسي و آدم‌فروشي در زندان روي نياورده و هرگز با پاسداران و شكنجه‌گران و اطلاعاتي‌ها همكاري نكرده است. عبدي نوشته است : «در سال 1361 و زمانی که 17 سال داشتم در تهران دستگیر شده و به شکنجه گاه برده شدم . لو رفتن من مانند بسیاری از اعضا و هواداران سازمان از طریق مزدوران فرومایه ای مانند مصداقي انجام میشد که در زندان دست به همکاری و خیانت میزدند يا در گشت دادستاني مي‌نشستند. ياوه گوييهاي مصداقي در مورد من نشان ميدهد كه رژيم تا چه اندازه از يك هوادار ساده سازمان مجاهدين مانند من وحشت دارد» .
2-كميسيون امنيت و ضدتروريسم سابقه انتشار عكسهاي يك مزدور ديگر اطلاعات آخوندها به نام جعفر بقال نژاد در فرودگاه يوتوبوري سوئد را يادآوري مي‌كند. در اطلاعيه كميسيون در 14 مرداد 1381 در اين خصوص آمده بود: «بقال‌نژاد گردانندهٌ سايت نگاه نو و لجن نامة پيوند بعد از برگشت از ايران در 25 تيرماه موظف به انتقال آخرين توجيهات گرديده است. وزارت اطلاعات از ابتداي سال جاري دو بار او را براي توجيه‌كردن عليه مجاهدين به تهران فراخوانده بود. اين مزدور از 27فروردين تا 10ارديبهشت و از 11تير تا 25تير در تهران بود. طبق توجيهات اطلاعات آخوندها، اراذل مزبور بايد خود را در خارج كشور مخالف ولايت‌فقيه معرفي كنند، با مبارزهٌ مسلحانه قوياً به مخالفت بپردازند و به ميزاني كه دستشان رو نشود طرف جبهة اصلاحات و دوم خرداد را بگيرند» (ضميمه شماره 2).
3-كميسيون خواستة هموطنانمان در تظاهرات تابستان امسال در بروكسل، واشنگتن، برلين، استكهلم و لندن را در مورد ضرورت محاكمه و مجازات مزدوران و اخراج عوامل اطلاعات رژيم مورد تأكيد قرار ميدهد و تا ريشه‌كني تام و تمام وزارت بدنام و اطلاعات سپاه جهل و جنايت بر آن پا ميفشارد (ضميمه شماره 3).
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بيانيه 29 آوريل 1997 به اخراج عوامل اطلاعات آخوندها و ندادن ويزا به ايرانيان مرتبط با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي اين رژيم متعهد شده اند. جاروي شغالان يك وظيفة ملي و ميهني است.

شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
10 آبان 1398 (اول نوامبر 2019)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا