سال ۱۳۹۸

ايران: تجمع بازنشستگان و غارت‌شدگان در مقابل مجلس ارتجاع و يورش نيروهاي سركوبگر

امروز، سه شنبه ۲۱ آبان 1398، جمع کثیری از بازنشستگان در اعتراض به بي پاسخ ماندن مطالباتشان در مقابل مجلس ارتجاع در تهران دست به تجمع زدند.

تجمع كنندگان كه اکثرا زنان بودند از جمله شعار می‌دادند، «فریاد فریاد از این همه بیداد».همزمان، شمار زيادي از غارت شدگان مؤسسه مالي كاسپين سپاه پاسداران، در مقابل مجلس ارتجاع دست به اعتراض زدندو خواهان بازگرداندن سرمايه هايشان شدند.

نیروهای سركوبگر تجمع کنندگان را محاصره کرده، بنرها و تراكتها را از دست تجمع کنندگان گرفته و پاره میکردند و مرتب از مردم ميخواستند متفرق شوند و آنها را تهديد به بازداشت ميكردند. گارد ضد شورش و لباس شخصی ها، به تجمع كنندگان يورش برده، وبا باتوم بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و شماري را بازداشت كردند. تلفنهاي همراه معترضان را ضبط كرده و مانع گرفتن عكس و فيلم مي شدند.آنها تمامي دستفروشی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و مغازه‌های منطقه را از قبل بسته بودند تا تجمع‌کنندگان نتوانند وارد آنها بشند.

مقاومت ايران با درود به تجمع كنندگان، از شورا و كميسرحقوق بشر ملل متحد و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان مي باشد.

دبيرخانه شوراي ملي )مقاومت ايران

21 آبان 1398 (12 نوامبر 2019

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا