کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

دست و پا زدنهاي گشتاپوي ديني عليه مقاومت ايران تحت عنوان مفتضح «اعضاي سابق مجاهدين»

اين بار از طريق راديو بي‌بي‌سي 4 و سرويس جهاني

استمرار قيامهاي مردم عراق و لبنان، عمق استراتژيك رژيم ملايان و يكي از پايه هاي استراتژيك تئوكراسي حاكم بر ايران را بشدت زير ضرب برده است. تشديد تحريمهاي بين المللي و مشخصاً تنگ شدن حلقه محاصره بر خليفة ارتجاع و ليست گذاري  اطرافيان او همزمان با اوج گيري اعتراضات مردم ايران و فعاليتهاي كانونهاي شورشي، مبين آن است كه زمان بسرعت عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران در حركت است و بقاي آنرا با چالش بي سابقه اي روبرو كرده است.

در چنين شرايطي آخوندها با تشديد فعاليتهاي تروريستي عليهمقاومت ايران و با شيطان سازي هر چه بيشتر عليه مجاهدينتلاش ميكنند وانمود كنند كه رژيمشان آلترناتيوي ندارد و بهتر است روزگار مماشات با آنها ادامه پيدا كند.دست و پا زدنهاي گشتاپوي ديني عليه مقاومت ايران در پوشش رسواي«اعضاي سابق مجاهدين» اين بار از طريق راديو بي‌بي‌سي 4 و سرويس جهاني در اين شمار است.

لجن‌پراكنيهايامروز همان «اعضاي سابق» كه در واقع اعضاي كنوني وزارت اطلاعات ملايان هستند و در گذشته بارها با اسناد و مدارك متقن افشا و از جمله در دادگاه آلمان بخاطر همين قبيل افترائات در اشپيگل محكوم شده اند، تعجبي برنمي انگيزد. اين سناريوسازيتكراري وزارت اطلاعات برای مخدوش کردن چهرة مجاهدین در آلبانی، زمینه سازی برای اقدامات تروریستی بیشتر است.

پلیس آلبانی در روز 23 اكتبر 2019، جزئیات طرحهاي تروریستی رژیم ملایان علیه مجاهدین در آلبانی از طريق «اعضاي سابق» را برملا كرد، اما خبرنگار بي بي سي هيچ اشاره اي به اين موضوع که مهمترین خبر در آلبانی در مورد مجاهدین در هفته ها و ماه‌های اخير است، نمي‌كند زيرا داستان و «بالانس» مورد نظر او با عوامل رژيم ايران است. آلباني سال گذشته سفير رژيم ايران و رئيس ايستگاه اطلاعاتي آن در تيرانا را بخاطر فعاليتهاي جاسوسي و تروريستي اخراج كرد. پرزيدنت ترامپ در 14 دسامبر 2018 در نامه به نخست وزير جمهوري آلباني از تلاشهاي قاطع و ايستادگي اين كشور در برابر تروريسم رژيم ايران و تلاشهاي آن «براي ساكت كردن مخالفان رژيم در سراسر جهان» تقدير كرد.

در تابستان گذشته 350 شخصيت از 47 كشور جهان به مدت 5 روز در محل استقرار اعضاي مجاهدين در آلباني بودند و همه چيز را از نزديك ديدند. بنابراين چرنديات بازمصرف شده در بي بي سي در باره شستشوی مغزی افراد، عدم دسترسی به اینترنت و عدم برخورداری اعضای مجاهدین از حق انتخاب آزادانه، ادعاي اينكه در آلباني 300 يا 400 نفر اين سازمان را ترك كرده اند يا اينكه در عراق آمدن خانواده يك اسير جنگي به نام ميرزايي را از ايران به وي اطلاع نداده اند (در حاليكه هم يونامي و هم كميسارياي عالي پناهندگان و هم نيروهاي آمريكايي در كمپ مجاهدين حضور داشتند و در دسترس همه بودند) كذب محض و فقط نوازش ملايان جنايتكارحاكم بر ايران و پرداخت به فاشيسم ديني از حساب انسان‌هایی است که در اوج آگاهی زندگی خود را وقف آزادي و دمكراسي در ايران كرده اند.كساني كه تاكنون بيش از 100 هزار تن از آنان در حكومت ملايان جان باخته اند كه يك فقره آن قتل عام 30 هزار زنداني سياسي با فتواي خميني در 1988 است. مجاهدين پس از آزاد كردن اين اسير جنگي و فرستادن او به آلباني در 4 سپتامبر 2016 از او خواستند به دنبال زندگي خودش برود اما او يكبار ديگر در آلباني با خط و امضاي خودش درخواست عضويت كرد.

https://www.iran-efshagari.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%db%8c/

ليندا پرسلي خبرنگار بی بی سی می گوید که مجاهدین حاضر به مصاحبه با ما نشدند. او عمداً از ياد برده است كه همراه با يك خبرنگار ديگر بي بي سي در روز 10 اكتبر گذشته در كمپ اشرف 3 ميهمان مجاهدين بود و 5 ساعت و نيم با آنها گفتگو داشت. مجاهدين به او گفتند كه ميتواند هر چند روز كه بخواهد و با هر كس كه بخواهد به تنهايي گفتگو كند و به همه جا برود. تنها ملاحظه مجاهدین این بود که از ما نخواهید در برنامه‌ای شرکت کنیم که مبنای آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، سناریوی مورد نظر وزارت اطلاعات ملايان است و از ما نخواهید در این برنامه در کنار کسانی قرار بگیریم که هدف و کارشان جمع‌آوری اطلاعات و کمک به رژیم ایران برای اقدامات تروریستی علیه ماست. این حق اوليه مجاهدین برای حفاظت از خودشان در قبال ديكتاتوري مذهبي و تروريستي است كهدر پوشش «اعضاي سابق» يا «خبرنگاران دوست» عمل ميكند و از هر دوي آنها در طرح تروريستي مارس 2018 در آلباني استفاده كرد. 

فلاحيان وزير سابق اطلاعات آخوندها كه بيشترين ترورهاي رژيم در خارج از ايران در زمان او انجام شده است، در ۱۸تير۹۶ گفت: «وزارت اطلاعات براي جمع‌آوري اطلاعات، پوشش لازم دارد چه در داخل چه در خارج. ما يك مأمور اطلاعاتي را نمي فرستيم آلمان يا امريكا بگويد من از وزارت اطلاعات هستم پوشش كارِ بازرگاني يا خبرنگاري لازم است…».

نمايندگان مجاهدين در آلباني در دیدار با خبرنگار بی بی سی در روز 10 اكتبر در اشرف3 بسياري مدارك و اطلاعات در مورد توطئه هاي تروريستي عليه اشرف 3 و بطور خاص استفاده رژیم از مزدوران تبعه تركيه و «اعضاي سابق» و «شبكه خبرنگاران دوست» را در اختيار وي گذاشتند و به تفصيل نقش آنها را در تو‌طئه بمب‌گذاري در گردهمايي ايرانيان در 30 ژوئن 2018 در فرانسه و در تو‌طئه‌ تروريستي در آلباني كه در 19 آوريل 2018 توسط نخست وزير آلباني افشا شد، توضيح دادند.

طبق گزارش پليس و دادستاني بلژيك برخي تروريستهاي دستگير شده كه مدعي هواداري از مجاهدين بودند بيش از 10 سال نقش «سلول خفته» داشتند. برخي از آنان از احمد ظريف ديپلمات رژيم در فرانسه پول ميگرفتند. اسدالله اسدي ديپلمات ديگر در اتريش شخصاً بمب را در خاك لوگزامبورگبه امير سعدوني تحويل داد.

طبق گزارشهاي سازمانهاي اطلاعاتي آلمان و هلند در سالهاي متمادي، رژيم ايران از افرادي كه خود را «اعضاي سابق مجاهدين» معرفي ميكنند، براي كارهاي جاسوسي و همچنين زمينه سازي كارهاي تروريستي استفاده ميكند.

کاردار آمریکا در آلبانی نيز در 28 اكتبر در یک کنفرانس پیرامون بالکان، نسبت به اقدامات تروریستی رژیم ایران در آلبانی علیه مخالفین ابراز نگرانی كرد.

در بررسی موقعیت مجاهدین در آلبانی، در یک گزارش بیطرف، انتظار می رفت که به این واقعیت ها پرداخته می‌شد و نه دراماتیزه کردن دروغ هایافراد فرومايه اي که تسليم شده و بخدمت فاشیسم مذهبی در آمده اند.

 

گشتاپوي ديني حاكم بر ايران كه بلافاصله به منعكس كردن ياوه ها و افترائات بي بي سي عليه مجاهدين مبادرت كرد، ميخواهد از اين طريقمأمورانش از قبيل حسن حيراني را با دجاليت،با برچسب «اعضاي سابق» سفيدسازي كند. كمك بي بي سي براي تبديل سوژه امنيتي به مخالف سياسي، شرم آور است. حكم اخراج اين مزدور از مجاهدين به تاريخ 9 آوريل 2018 به دليل« اطلاعاتي و امنيتي و خيانت » همراه با معذرتخواهي اين فرد به خط خودش ضميمه است. اين سند به دادگاه آلمان هم داده شده است و خبرنگار بي بي سي به آن دسترسي داشت.

https://www.iran-efshagari.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA/

 

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

شوراي ملي مقاومت ايران

16 آبان 1398 (7 نوامبر 2019)

ضمیمه 

سايت ايران افشاگر-20 مرداد 98

 

 

 

اینجانب رفیق دهقان که در تاریخ ۵آوریل ۲۰۱۷ به‌دلیل نکشیدن مبارزه دنبال زندگی شخصی‌ام رفتم با تشکر از سازمان مجاهدین که تا همین امروز ۱۰اوت۲۰۱۹ مرا کمک کرده است و مسائل زندگی مرا حل کرده است.

یک مأمور وزارت اطلاعات بنام حسن حیرانی در آلبانی مرا مورد سوءاستفاده قرارداد که لازم می‌دانم او را افشا کنم. حسن حیرانی برای همکاری با رژیم آخوندی و جذب نفرات در آلبانی کار می‌کند. حسن حیرانی از قول من مطالبی را که اصلاً نه گفته و نه نوشته‌ام را در سایتهای رژیم منتشر کرده است که ضمن محکوم کردن آن ذیلاً شرح کارهای او را در مورد شخص خودم بیان می‌کنم.

روز ۲ اوت ۲۰۱۹ در منطقه توفین تیرانا نزدیک پل توفین نشسته بودم که حسن حیرانی با دیدن من سراغم آمد و فریبکارانه مرا به خانه‌ای در فرزکو برد بعد گفت یک عکس یادگاری با لباس محلی بلوچی می‌خواهم از تو بگیرم از من عکس انداخت این همان عکسی است که در سایتهای رژیم به‌عنوان اینکه من ناراضی از سازمان مجاهدین هستم بدون اطلاع من عکس را منتشر کرد. از من پرسید می‌خواهی چه‌کار کنم من به او گفتم وضع روحی خوبی ندارم و دنبال خارج شدن از این کشور هستم.

حسن حیرانی گفت چرا جای دیگری می‌خواهی بروی من می‌توانم تو را مستقیم به ایران بفرستم و مرا تشویق کرد که نزد او باشم و با او همکاری کنم و هم‌خانه او بشوم تا مسائل مرا حل کند. او گفت تو با من همکاری کن من مشکلات تو را برای رفتن به ایران حل می‌کنم بعد گفت کافی است یک مطلب علیه سازمان مجاهدین بنویسی و من در سایت برایت بزنم.

حسن حیرانی گفت هر کس با رژیم همکاری نکند به ایران نمی‌فرستند او همکاری من با رژیم به اسم فرستادن به ایران را می‌خواست مهر کند.

بعد گفت از همین حالا ماهانه ۳۰۰ یرو(یورو) خودم از رژیم می‌گیرم و به تو می‌دهم و تو آمادگی مصاحبه داشته باش هر وقت گفتم با لباس شیک مصاحبه کن ضمناً لازم نیست چیزی تو بنویسی من می‌نویسم تو فقط امضاء کن بعد گفت رحمان محمدیان که خودش به استخدام رژیم در آمد(ه) است رابط تو خواهد بود به تو می‌گوید که چکار باید بکنی اگر چند ماه پیش ما بمانی من تو را پول‌دار(پولدار) می‌کنم و می‌فرستم .

عکس و مطالبی از قول من در سایتهای شناخته‌شده رژیم مثل اینترلینک چاپ کرده است که بسیار برافروخته شدم چراکه تماماً دروغ محض بود چون هیچ‌کدام را نه نوشته و نه گفته بودم و درست معکوس آن چیزهایی بود که سازمان مجاهدین طی این مدت با من رفتار کرده بود.

 من در این سه سال زیر چتر کمک سازمان بوده‌ام و هرماه سازمان ماهانه به من کمک‌هزینه داده است و اصلاً هیچ بدی و کسری ندیده بودم ضمن اینکه من همیشه هوادار سازمان بوده‌ام و همه دوستانم من را می‌شناسند.

سال گذشته نیز که مزدور غلامرضا شکری می‌خواست از من همکاری بگیرد او را افشا کردم. 

حسن حیرانی یک مزدور وزارت اطلاعات است که حرفه او در آلبانی به استخدام درآوردن نفرات بریده برای همکاری با وزارت اطلاعات است کاری که با من کرد با همین هدف بوداو برای همکاری کردن با رژیم گفت بعداً می‌گویم که چه‌کارهای باید انجام بدهی.رفیق دهقان۱۰اوت ۲۰۱۹

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا