سال ۱۳۹۸

ايران: قيام عليه افزايش قيمت بنزين – شماره 4

گسترش قيام عمومي عليه افزايش قيمت بنزين به شهرهاي مختلف كشور

از صبح امروز، شنبه، 25 آبان 1398، هزاران تن از مردم شهرهاي مختلف ايران با برگزاري تجمعات اعتراضي، بستن خيابان ها و جاده ها، آتش زدن لاستيك و شعارهاي ضد حكومتي، اعتراض خود را نسبت به سه برابر شدن قيمت بنزين و خشم و نفرت خود را از رژيم تبهكار و فاسد آخوندي ابراز داشتند.

تهران، كرج، شهريار، اصفهان، شيراز، تبريز، اردبيل، اروميه، رشت، ساري،بابل، كرمانشاه، جوانرود، كامياران،سنندج،نيشابور، ساوه، بيرجند، نورآباد ممسني،مرودشت، بجنورد،، انديمشك، بهشهر، نور، بوشهر، ماهشهر، چابهار، گچساران، آبادان، بهبهان، بندر ريگ، كنگان و ايرانشهر صحنه اعتراضات و تظاهرات گسترده مردمي است.

در تهران، برغم بارش برف، مردم خودروهاي خود را در اتوبان حكيم خاموش كرده و شعار «مرگ بر ديكتاتور» «ايراني باغيرت، حمايت، حمايت» سر دادند. در تهران پارس، گروه كثيري از مردم به خيابان ها آمده و عليه سرمداران رژيم آخوندي شعار مي دهند. رژيم آخوندي در وحشت از گسترش اعتراضات به ساير نقاط تهران، دهها موتور سوار و گله هاي مزدوران انتظامي و اطلاعاتي و لباس شخصي ها را در ميدان انقلاب و ديگر نقاط حساس شهر مستقر كرده است.  

اتوبان تهران – كرج توسط مردم از هر دو طرف بسته شده است. گروه كثيري از مردم در كرج خودروهای خود را خاموش کرده و خیابان منتهي به پاساژ ملاصدرا وخیابان موسوم به بهشتی را بسته اند.

در تبريز، جمعيت زيادي به وسط اتوبان آمده و با نيروي سركوبگر انتظامي درگير شده و فريادهاي «بيشرف، بيشرف» سرداده اند. جمعيت در میدان فهمیده جمع شده و عليه رژيم شعار مي دهند. در اردبيل، مردم با پارککردن خودروهايشاندرخیابانهایاصلی،  از جمله حدواسطچهارراهومیدانشریعتی، دست به اعتراض زده اند.

در سنندج، مردم خودروهاي خود در خيابانها را خاموش كرده و شعارهاي ضد حكومتي مي دهند. موتور سواران نيروهاي سركوبگر به تظاهركنندگان حمله ور شده و شماري از آنان را مجروح كردند.در كرمانشاه، مردم در ميدان آزادي اين شهر تجمع كرده و عليه سردمداران رژيم شعار مي دهند.  در جوانرود، جوانان بطور دستجمعي در خيابان هاي روي زمين نشسته اند.

مردم شیراز در چهارراه زندان تجمع كرده و شعارهاي ضد حكومتي می دادند. آنها همچنين كمربندي شهرك صنعتي شيراز را بستند. مردم در شهرکهاي صنعتی كشن، معالی آباد، عفیف آباد، ملاصدرا و زند تجمع كردند.در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، مردم ماشین‌ها را خاموش کرده و دو طرف خیابانها را مسدود کردند. در نورآباد ممنسي نيز مردم به خيابان ها آمده و عليه رژيم شعار مي دهند. مردم شيراز شماري از مراكز سركوب از جمله دو مركز بسيج را به آتش كشيدند. در اصفهان، مردم خودروهاي خود را دراتوبان آقاباباییخاموش كرده دست به اعتراض زدند.

در بوشهر، مردم خودروهاي خود را در خيابان ها متوقف كرده و دست به اعتصاب زده اند. شماري از مردم در مقابل استانداري رژيم تجمع كرده اند.  شماري  از جوانان به مقابله با نيروي سركوبگر انتظامي پرداخته و شعارهاي «بيشرف، بيشرف» مي دهند.  رژيم آخوندي با استفاده از ماشين آب پاش تلاش مي كند مردم را متفرق كند.

در بندر ريگ، در استان بوشهر، مردم سه راه بندر ریگ را بسته و مانع خارج کردن بار توسط خودروها شدند.در ماهشهر، جوانان جاده ماهشهر به خورموسی را با آتش زدن لاستیک‌ها مسدود كردند.

در چابهار، مردم با بستن خيابانها و آتش زدن لاستيك عليه سران حكومتي شعار مي دهند. بسته شدن خيابانها ترافيك سنگيني را ايجاد كرده است. مزدوران سركوبگر به مردم تهاجم كرده و تلفن هاي همراه آنها را به منظور جلوگيري از فيلمبرداري و عكس گرفتن از صحنه ها ضبط مي كنند.   

در كنگان، در استان بوشهر، مردم عليه  گرانی بنزین دست به تظاهرات زده و شعار می دهند: «روحانی حیا کن مملکتو رها کن».

در آبادان جوانان جاده شادگان به آبادان را با آتش زدن لاستیک‌ها مسدود كردند. در گچساران مردم با خاموش کردن ماشین‌هایشان در خيابان ها دست به اعتراض زده اند.  در انديمشك، جوانان شعار مي دهند، «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران». در ايرانشهر، جوانان با آتش زدن لاستيك، خيابانهاي شهر را مسدود كرده اند.

در بهبهان مردم خودروهاي خود را در خيابان ها پارك كرده و اقدام به برگزاري تجمع كرده اند. نيروهاي سركوبگر براي متفرق كردن مردم شليك هوايي مي كنند.  مردم در حاليكه شعار «مرگ بر خامنه اي» سر داده بودند، با آنها به مقابله پرداختند و برخي از مراكز حكومتي از جمله بانك ملي به آتش كشيدنه شد. در بجنورد،مردم بلوار وكيل آباد را با خاموش كردن خودروهاي خود مسدود كرده اند. 

شب گذشته نيز مردم بيرجند و بويژه جوانان اين شهر دست به يك تظاهرات ضد حكومتي زده و شعار مي دادند، «ايراني بس ديگه، غيرتتو نشون بده»، «نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم».

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، به مردم بپاخاسته شهرهاي مختلف كشور درود فرستاد و عموم مردم بويژه جوانان را به حمايت از قيام كنندگانفراخواند. وي گفت تا اين آخوندها برسر كارند، دزدي، غارت و چپاول سرمايه هاي مردم ايران ادامه خواهد يافت و يا در جنگ طلبي، صدور تروريسم و برنامه هاي تسليحات اتمي و موشكي رژيم به هدر خواهد رفت. خانم رجوي، از جامعه بين المللي خواهان محكوميت سياست هاي سركوبگرانه رژيم آخوندي وحمايت از حق مردم ايران براي تغيير رژيم آخوندي و استقرار دمكراسي و حاكميت مردم در كشورشان شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25 آبان 1398 (16 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا