سال ۱۳۹۸

ايران: قيام عليه افزايش قيمت بنزين – شماره 3

جان باختن روح الله نظري و مجروح شدن شمار زيادي از مردم در اثر تيراندازي نيروهاي سركوبگر در سيرجان

فراخوان خانم رجوي به جوانان براي حمايت از قيام كنندگان و به جامعه بين المللي براي محكوم كردن سركوب تظاهرات

در اثر تيراندازي نيروي سركوبگر انتظامي به تظاهرات شب گذشته مردم سيرجان روح الله نظري فتح آباد، 37 ساله به شهادت رسيد و شمار زيادي از تظاهركنندگان مجروح شدند. جنايتكاران رژيم آخوندي، روح الله نظري را در ميدان پليس نفت و در مقابل انبار نفت سيرجان از ناحيه سر هدف قرار دادند و بلافاصله جان باخت.

بدليل كثرت مجروحان، بيمارستانهاي سيرجان پاسخگو نبود و شماري از مجروحان در بيمارستان سيدالشهداي كرمان بستري شدند

مردم خشمگين يكي از پمپ بنزين هاي سيرجان را به آتش كشيدند و تظاهرات و درگيري در شهر ادامه يافت

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به مردم بپاخاسته در استانهاي مختلف، و با تسليت بخاطر جان باختن روح الله نظري، عموم مردم بويژه جوانان را در سراسر كشور به حمايت از قيام كنندگان فراخوند و تاكيد كرد تا اين رژيم فاسد و قرون وسطايي بر سركار است فقر و گراني و بيكاري و فساد و سركوب و تبعيض ادامه دارد. وي از ملل متحد و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر خواست تا سركوب تظاهرات مردم ايران را قويا محكوم نموده و هياتي را تعيين كنند تا پيرامون وضعيت شهيدان، مجروحان و دستگير شدگان اين قيام تحقيق كند.  

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25 آبان 1398(16نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا