سال ۱۳۹۸

قيام ايران- شماره 6، شهادت 8 جوان قيام آفرين در بهبهان، سيرجان، كرج، شيراز، خرمشهر و مريوان

فراخوان سازمان مجاهدين به پرسنل مردمي ارتش و هشدار به پاسداران

پاسداران جنايتكار بدستور شخص خامنه اي بروي تظاهركنندگان آتش ميگشايند و جوانان را هدف قرار ميدهند.  تا كنون حداقل 8 تن از جوانان قيام آفرين بدست پاسداران در سيرجان، بهبهان(سه تن)، كرج و شيراز، خرمشهر و مريوان به ضرب گلوله پاسداران جان باختند.

سخنگوي سازمان مجاهدين خلق ايران با درود به مردم بپاخاسته و جوانان شورشي و با درود به شهيدان سرفراز قيام، گفت زمين زير پاي آخوندها و پاسداران از بيروت تا بغداد و اكنون تهران همه جا سست و لرزان است. از افسران و سربازان و پرسنل مردمي در ارتش خواست صفوف رژيم را ترك و به جبهه مردم و قيام بپيوندند. سخنگوي مجاهدين به نيروي انتظامي و پرسنل ارتش تحت امر رژيم گفت به مردم شليك نكنند، سلاحها را زمين بگذارند و به مردم تحويل دهند، شليك و ضرب وشتم مردم مجازات و كيفر سنگين دارد و به پاسداران هشدار داد به مردم تسليم شوند، سلاحها را تحويل دهند و از سرنوشت شكنجه گران و دژخيمان شاه عبرت بگيرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25آبان 1398(16نوامبر2019

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا