سال ۱۳۹۸

گسترش قيام مردم ايران به 65 شهر، در 25 استان

دامنه قيام سراسري مردم ايران امروز دست كم به 65 شهر در 25 استان كشور كشيده شد. در درگيري هاي گسترده بين جوانان دلير و وحوش سركوبگر انتظامي، سپاه، بسيج. اطلاعات و لباس شخصي هاي جنايتكار، 8تن به شهادت رسيده و شمار زيادي مجروح شده اند.در بسياري از شهرها، مراكز سركوب و غارت از جمله مراكز بسيج و بانكهاي حكومتي به آتش كشيده شد.عكسهاي بزرگ خميني و خامنه اي و نماد بزرگ انگشتر خميني در شهريار در جنوب غرب تهرانبه آتش كشيده شد.

برغم استقرار گسترده نيروهاي سركوبگر در نقاط مختلف،تهران شاهد تظاهرات و درگيريها گسترده بين مردم و پاسداران بود. در فلكه دوم آرياشهر، مردم با شعار«مرگ بر ديكتاتور»، با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. نيروي انتظامي براي متفرق كردن جوانان به شليك گاز اشك آور مبادرت كرد. در خيابان جمهوري جوانان به پايگاه بسيج در خيابان وفادار حمله ور شدند. در بلوار ستار شمالي و در ميدان شوش جوانان با با پرتاب سنگ به مقابله با نيروهاي سركوبگر پرداختند. بازار طلافروشان در همبستگي با قيام كنندگان تعطيل شد.در خيابان ستارخان، جوانان شعار مي دادند، «مرگ بر ديكتاتور»، «توپ، تانك، فشفشه، آخوند بايد كشته شه». در اسلام شهر، جنوب تهران، جوانان كانكس نيروي سركوبگر انتظامي و بنرهاي حاوي تصاوير منحوس خامنه اي را به آتش كشيدند.

مردم كرمانشاه در ميدان آزادي، آرياشهر، بلوار مسكن، نوبهار و ديگر نقاط دست به تجمع زده و كمربندي شهر را مسدود كردند. چند بانك دولتي و چند پمپ بنزین به آتش کشیده شد.نیروهای امنیتی و انتظامی با گاز اشک آور و خودروهای آب پاش قصد پراکنده کردن مردم را داشتند. اما جوانان با پرتاب سنگ و چوب و آتش افروختن به مقابله پرداختند و راه را بر نیروهای انتظامی و امنیتی بستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25 آبان 2019 (16 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا