سال ۱۳۹۸

قیام ایران – شماره ۱۴ . در سومین روز قیام، بخشهایی از فردیس کرج به‌دست مردم افتاد

در سومین روز قیام مردم کرج به خیابان‌ها ریختند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور دست تظاهرات زدند. این در حالی است که روز گذشته شمار زیادی از مردم و جوانان کرج به‌دست نیروهای سرکوبگر به‌ شهادت رسیدند.

 شامگاه امروز چند هزار نفر در فردیس کرج تظاهرات می‌کنند، فلکه اصلی فردیس به‌دست مردم افتاده است. مردم تمام خیابان‌ها را بسته‌اند موانع وسط خیابان گذاشته‌اند و سنگر بندی کرده و آتش روشن کرده‌اند. در برخی از نقاط گله‌های پاسداران و مزدوران از برابر مردم فرار می‌کنند.

مزدوران از پشت بامها با کلاش به سمت مردم شلیک می‌کنند. مردم با سنگ و چوب و هر چه در دسترس دارند با نیروهای سرکوبگر مقابله و از خود دفاع می‌کنند. بسیاری از مراکز سرکوب و چپاول این شهرستان به آتش کشیده شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶آبان ۱۳۹۸(۱۷نوامبر۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا