سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 15 . ادامه قيام سراسري برغم سركوب وحشيانه

يكشنبه، 26 آيان شاهد استمرار قيام سراسري عليه رژيم آخوندي بود. برغم خط و نشان كشيدن خامنه اي و رئيس جنايتكار قضاييه اش، شهرهاي مختلف صحنه تظاهرات و درگيري با نيروهاي سركوبگر بود

اكثر مناطق شهريار، جنوب تهران، از جمله خادم آباد، شاهد شهر، نصیرآباد و اسد آباد شاهد درگيري و زدوخورد بين مردم و نيروهاي سركوبگر بود. رژيم آخوندي براي مقابله با قيام مردم شهريار، يكان هاي ويژه ضد شورش نوپو (نيروي ويژه پاسداران ولايتي) را وارد صحنه كرد، اما مردم با سنگ به مقابله برخاستند. چندين بانك حكومتي، از جمله بانكهاي مسكن، كوثر و ملت به آتش كشيده شد. 

در اسلام شهر، جنوب تهران،مقر بسیج ضدمردمی و کانکس نيروي انتظامي درخیابان خمینی توسط جوانان به آتش كشده شد.

در شهرك انديشه تهران، جوانان با استفاده از تاريكي شب به نيروهاي سركوبگر حمله ور شده و آنان را فراري داده و خيابان ها رامسدود نمودند

در شيراز، پمپ هاي بنزين به آتش كشيده شد. دانشجويان در دانشگاه لاستيك ها را آتش زدند تا مانع هجوم مزدوران بشوند. جوانان با رشادت عليه گله هاي پاسدار و لباس شخصي ها مقاومت كردند. چند بانك را به آتش كشيدند و در خيابان ها آتش روشن كردند.

در كرمانشاه، جوانان تمامي خیابانهای شهر را با آتش زدن لاستيك مسدود كرده اند و تردد در سطح شهر امكان پذير نبود. مزدوران سركوبگر با شليك هاي كور تلاش در متفرق كردن جوانان را داشتند. شماري از تظاهركنندگان به شهادت رسيدند

درگيري هاي شديدي در گرگان و كازرون بين مردم و نيروهاي سركوبگر در جريان بود و جوانان با پرتاب سنگ از خود در مقابل تهاجم مزدوران دفاع مي كردند. مردم با تجمع در نقاط مختلف، برخي جاده ها را مسدود كردند

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27 آبان 2019 (18 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا