سال ۱۳۹۸

شمار شهيدان قيام ايران از مرز 200 تن گذشت، فراخوان خانم رجوي به دبيركل ملل متحد براي تشكيل جلسه شوراي امنيت

شمار شهيدان قيام سراسري مردم ايران از مرز 200 تن گذشت. هزاران تن مجروح شدتد. روز 26 آبان سپاه پاسداران از دستگيري هزار تن از تظاهر كنندگان خبر داد. شمار دستگيرشدگان به مراتب بيشتر است.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران از آنتونيو گوترس، دبيركل ملل متحد خواست با توجه به آمار فزاينده شهيدان و مجروحان قيام، شوراي امنيت ملل متحد را نسبت به جنايتهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و خامنه اي و پاسداران توجيه كند و شورا را به يك نشست فوق العاده در اين رابطه فرابخواند. سكوت در مقابل جنايت عليه بشريت كه همه روزه در ايران جريان دارد مطلقا غير قابل قبول است. شوراي امنيت بايد رژيم ايران و سردمداران آنرا به عنوان مسئولان جنايت عليه بشريت معرفي كند. آنها بايد در برابر عدالت قرار گيرند.

شهيدان اكثرا در سنين جواني و نوجواني هستند و بسياري از آنها از ناحيه سر و سينه هدف قرارگرفته اند. شمار شهيدان بسا بيشتر است. رژيم با انواع ترفندها تلاش ميكند شمار واقعي شهيدان را مخفي نگاه دارد. نيروهاي سركوبگر در بسياري از موارد از تحويل پيكر شهيدان به خانواده هايشان خوداري ميكنند و حتي پيكر شهيدان را به پزشكي قانوني نيز منتقل نميكنند و مستقيما در محل هاي نامعلومي دفن ميكنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27 آبان 1398(18 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا