سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 22 ، ادامه قيام سراسري مردم در تهران و شهرهاي مختلف برغم سركوب وكشتار وحشيانه

درگيري گسترده مردم ماهشهر و پاسداران و جان باختن 16 تن از جوانان

قيام سراسري مردم ايران، برغم كشتار گسترده و وحشيانه، وارد پنجمين روز خود شد. اين درحاليست كه سپاه و بسيج ضد مردمي، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاي سركوب و حتي ارتش تحت امر خامنه اي در حالت آماده باش كامل بسر مي برند. 

در كرمانشاه، جوانان قيام آفرين در خيابان مصدق، دولت آباد و ديزل آباد تجمع كرده و با مزدوران سركوبگر درگير شدند. جوانان بانكها و مراكز حكومتي در دولت آباد را مردم به آتش کشیدند و سه مزدور بسجي را به هلاك رسانده و شماري را مجروح كردند. 

در تهران تظاهرات و درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر در صادقيه و تهران پارس امروز از سر گرفته شد.

در ماهشهر اعتراضات مردمي و درگيريبا پاسداران كه از ديروز شروع شده بود، امروز ادامه يافت. سپاه پاسداران براي سركوب مردم تانك و نفربر زرهي وارد شهر كرده و شماري از سركردگان سپاه از جمله پاسدار سرتيپ حسن شاهوارپور، سركرده كل سپاه خوزستان، و پاسدار سرتيپ احمد خادم، فرمانده قرارگاه ضد كربلاي سپاه، و همچنين دژخيم حسين باقرزاده، مدير كل اطلاعات خوزستان، در ماهشهر مستقر شده اند. شهرك طالقاني از توابع ماهشهر در محاصره نيروهاي سركوبگر است. دست كم 16 تن از مردم شهيد، 150 تن دستگير و شمار زيادي مجروح شدند. چندتن از نيروهاي سركوبگر از جمله پاسدار سروان صيادي از نيروي انتظامي در اين درگيريها كشته شد.

در شيراز، هلي كوپترهاي نيروي انتظامي از هوا به سوي تظاهركنندگان شليك مي كنند. يك دختر دانش آموزدر اثر اين شليك ها به شهادت رسيد. در جريان تهاجم جوانان شورشي به يك پايگاه بسيج سركوبگر، شمار زيادي از مردم را با مسلسل سنگين دوشكا به شهادت رساندند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران به مردم بپاخاسته ايران درود فرستاد و جامعه جهاني را به محكوميت جنايات رژيم آخوندي و برسمت شناختن حق مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و خونريز حاكم فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

28 آبان 2019 (19 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا