سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 23 ، تهران، كرج، رشت، شيراز، اصفهان، شاهد درگيري و مقاومت جوانان شورشي

امروز سه شنبه، 28 آبان،  در پنجمين روز قيام سراسري، تجمعات اعتراضي در رشت ادامه دارد و مردمجادههایرشترابستهاندنیروهایسرکوبگررژیمازترسمردمجلونمیآیندوسعیمیکنندتظاهرکنندگانرابترسانند.

امشب تظاهرات و درگيري با نيروهاي سركوبگر در پاكدشت تهران ادامه دارد. شب گذشته سه بانك در همين منطقه به آتش كشيده  شد. شب گذشته در آريا شهر تهران مردم تا پاسي از شب در خيابانها عليه سرمداران رژيم شعار مي دادند. نيروهاي سركوبگر تيراندازي هوايي ميكردند.

دانشجويان دانشگاه آزاد گوهردشت كرج، امروز در يك تجمع اعتراضي، شعار مي دادند، «وعده، وعيد كافيه، ملت ما عاصيه». «دانشجوی بی وجود نمیخوایم نمیخوایم».

شب گذشته درمهرشهر کرج تا ساعاتي پس از نيمه شب، همچنان درگیری بین جوانان ونیروهای سرکوب دربلوار ارم ادامه داشت و چند بانك به آتش كشيده شد. دانشجويان دانشگاه گوهردشت شعار مي دادند، «برده داری کافیه،  ملت ما عاصیه»، 

در شيراز و شهرهاي تابعه، از جمله شهرك صدرا، بانكها به آتش كشيده شد و تمامي دوربين هاي مدار بسته امنيتي از بين رفت و يا از كار افتاد. درگيري هاي شديدي تاپاسی از شب گذشته در خیابان عفیف آباد، جاده کمربندی قران، جاده بوشهر، چهارراه زند و فلكه نمازي در جريان بود. مردم مواذ غذايي بين جواناني كه در صحنه حضور دارند توزيع ميكنند.

در مركز اصفهان نيز يك فروشگاه زنجيره اي سپاه به آتش كشيده شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

28 آبان 2019 (19 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا