سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 24 ، تطاهرات و درگيري در مناطق مختلف تهران و اصفهان و خرمشهر و شيراز در پنجمين روز قيام

تا آخرين ساعات پنجمين روز قيام، تظاهرات و درگيري در تهران و بسياري از شهرهاي ايران جريان دارد.

 

در تهران، درگيري بين مردم و نيروي سركوبگر انتظامي و مزدوران لباس شخصي ها در بازار دوم نازي آباد و چهارراه كوكاكولا (پيروزي) در جريان است.

در پاكدشت تهران، مردم در خيابان ها هستند و رژيم گله هاي مزدوران سركوبگر را به محل اعزام كرده است. شهر حالت جنگی به خود گرفته است

در تهران در نارمك، درگيري هاي گسترده اي در جريان است و نيروهاي سركوبگر براي متفرق كردن مردم مبادرت به شليك هوايي كرده اند.

در اصفهان در ساعت 20 به وقت محلي درگيري هاي شديدي بين جوانان و مزدوران انتظامي درگرفت كه هنوز هم ادامه دارد. جوانان با تاكتيك جنگ و گريز با گله هاي پاسداران مقابله مي كنند.

در خرمشهر امروز درگيري بود و سه خودروي انتظامي توسط جوانان به آتش كشيده شد. 

در برخي مناطق شيراز، پاسداران به خانه هاي مردم مراجعه كرده و فرزندان آنها، حتي كودكان 12 ساله، را با خود مي برند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

28 آبان 1398 (19 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا