سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 31 .تظاهرات و درگيري در نهمين روز قيام سراسري برغم سركوب خونين

ديروز، شنبه، 2 آذرماه، در نهمين روز قيام سراسري برغم سركوب وحشيانه و خونين، شهرهاي فرديس، اروميه، شيراز، و مناطق اطراف بندرماهشهرشاهد تظاهرات و درگيري بين مردم و جوانان شورشي با نيروهاي سركوبگر بود.

در ساعت 22 به قوت محلي، مردم و جوانان در فرديس دست به تظاهرات زده و با نيروهاي سركوبگر درگير شدند.

در ميدان عدالت اروميه، درگيري شديدي بين مردم و نيروي سركوبگر انتظامي رخ داد. نيروهاي سركوب كه آرايش جنگي گرفته بودند به سوي تظاهركنندگان شليك كردند. برغم تهاجم مزدوران، مردم عليه سردمداران رژيم شعار مي دادند. 

ديروز همچنين شيراز، قدس (در جنوب تهران) و جاده ساوه، صحنه درگيري و جنگ و گريز بين مردم و نيروهاي سركوبگر بود. به گفته شاهدان عيني درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر در ماهشهر و شهرهاي اطراف آن، ادامه دارد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

3 آذر 1398 (24 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا