سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره ۵۱ . انتشار اسامي ۳۲ شهيد ديگر قيام مردم ايران

ثبت ۳۲۰ شهيد در استان كرمانشاه و انتقال ۱۰۰ شهيد به ناحيه بسيح منطقه ۷تهران

فراخوان خانم مريم رجوي به اقدام فوري براي توقف كشتار و تعيين حقيقت ياب براي بازديد از بازداشت شدگان

سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي ۳۲ شهيد ديگر قيام مردم ايران را اعلام كرد و به اين ترتيب شمار شهيداني كه اسامي آنها تا كنون اعلام شده است به ۴۳۲ بالغ ميشود. عكسهاي ۱۶۹ تن از اين شهيدان نيز منتشر شده است

.شمار شهيدان سرفراز قيام مردم ايران بيش از ۱۰۰۰ نفر مي باشد. فاشيسم ديني حاكم بر ايران با تمام قوا از افشاي ابعاد واقعي جنايت عليه بشريت جلوگيري ميكند

سازمان مجاهدين همچنين اعلام كرد كه در بيمارستانهاي استان كرمانشاه ۳۲۰ شهيد قيام ثبت شده است. علاوه بر اين در جريان قيام در تهران لشكر ضد محمد رسول الله سپاه پاسداران پيكر بيش از ۱۰۰ شهيد را از مناطق مختلف ابتدا به پايگاه ناحيه بسيج در منطقه7 منتقل كرد و سپس آنها را به محل نامعلومي برد.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران،با تاكيد بر اينكه اين كشتار از هولناك ترين جنايات قرن بيست و يكم و جنايت عليه بشريت است، شوراي امنيت ملل متحد، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري براي توقف كشتار و آزادي دستگير شدگان فراخواند. شوراي امنيت بايد اين كشتار بزرگ را به عنوان جنايت عليه بشريت اعلام كند تا خامنه اي و روحاني و ديگر سردمداران اين رژيم در برابر عدالت قرار گيرند.بي عملي در مقابل جنايت عليه بشريت غيرقابل توجيه است و رژيم ايران آنرا چراغ سبزي براي ادامه و تشديد جنايت تلقي ميكند. خانم رجوياز دبيركل ملل متحد خواستبدون فوت وقت يك هيأت حقيقت ياب را براي تحقيق پيرامون ابعاد اين كشتار بزرگ و بازديد از زندان ها و دستگير شدگان به ايران اعزام نمايد.

اسامي ۳۲ شهيد بشرح زير اعلام شده است:

 1. تهران رامين لمسه
 2. تهران حسين نيازي
 3. تهران علي سپهري  
 4. شهريار –تهران محمد معين صالحي  
 5. ماهشهر       مجيد مجدم
 6. ماهشهر احمد چراغيان
 7. ماهشهر جعفر آل خميس  
 8. شيراز احمد رضا پورقيومي   
 9. كرمانشاه ولي الله پيرحياتي
 10. كرمانشاه غلامرضا داوودي
 11. كرمانشاه ابراهيم فداي
 12. كرمانشاه اسماعيل خرمند
 13. كرمانشاه ابوالفضل  بيگدلي
 14. كرمانشاه صابر توسلكاني
 15. كرمانشاه  محمد رضا نوبختي نيا
 16. كرمانشاه فرشادپهلواني
 17. كرمانشاه صادق عباسي كردنيا
 18. كرمانشاه علي اصغر مولانيا
 19. كرمانشاه علي جوانرودي
 20. كرمانشاه فرزاد قاسمي مقدم
 21. كرمانشاه مجيد اسد مولانيا
 22. كرمانشاه احمد شاكري
 23. كرمانشاه مجتبي اسفنديار ثابت
 24. كرمانشاه محمدجواد رستمي
 25. كرمانشاه رسول زيارتي خوش نام
 26. كرمانشاه بهروز فلاحي راد
 27. كرمانشاه جواد مختاري
 28. كرمانشاه حسين اميني
 29. كرمانشاه وحيد اللهي  
 30. كرج آذر ميرزاپور زهابي 
 31. فرديس كرج فرامرز پورسادي
 32. اصفهان حميد شريفي 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۰ آذر ۱۳۹۸ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا