سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 52 . وحشت خامنه اي و رژيم از خشم مردم و انزجار بين المللي از جنايت عليه بشريت و شمار شهيدان قيام

پاسدار شمخاني،دادستان رژيم و رئيس دفتر روحاني: نفوذي ها و معاندين مردم را كشتند

ولي فقيه ارتجاع وحشت زده از خشم فزاينده مردم و اوج گيري انزجار و محكوميت هاي بين المللي به خاطر ارتكاب جنايت عليه بشريت، مذبوحانه در صدد است چنين وانمود كند كه اين شهيدان توسط افراد نفوذي و گروه هاي معاند كشته شده اند.

پاسدار جنايتكار، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت رژيم، كه اظهاراتش روز 21 آذر از تلويزيون رژيم و خبرگزاري حكومتي ايرنا پخش شد، وقيحانه مدعي شد، «افرادي نفودي اين اقدامها را انجام دادند» و گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای تهران در هیچیک از تجمعهای اعتراضی حضور نداشته اند و به صورت مشکوک با سلاحهای سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده اند لذا اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است».

از سوي ديگر، در همين روز محمد جعفر منتظري، دادستان جنايتكار رژيم آخوندي، در دانشگاه فردوسي مشهد در اظهاراتي كه توسط ايرنا منتشر شد، مدعي گرديد، «شماری از جانباختگان اخیر با گلوله‌هایی خاص کشته شده‌اند. در “میدان هفتاد و دو تن” قم از یک پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص کشف و ضبط شد که تعدادی از مردم با گلوله خاص این سلاحها کشته شده‌اند».

روز قبل از آن محمود واعظي، رييس دفتر روحاني، براي توجيه كشتار مردم بي دفاع توسط سپاه در ماهشهر، بيشرمانه مدعي شد «عدهای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می کردند…در ماهشهر و عسلویه اینها سنگربندی کرده بودند و اسلحه داشتند … عده ای از کشته ها هم توسط همین ها انجام شده است».

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران،تأكيد كرد خامنه اي و رژيمش بيهوده تلاش ميكنند گريبان خود را از آثار جنايت بزرگ عليه بشريت برهانند. اين اراجيف هراس آلود هيچ كودكي را نمي فريبد و تنها خشم و انزجار عمومي را تشديد ميكند آنهم در حاليكه شمار شهيدان بسا بيشتر از 1000 است و اسامي بيش از 450 تن از آنان اعلام شده است.

وي افزود شوراي امنيت ملل متحد بايد كشتار آبان ماه، كه يكي از هولناك ترين جنايات قرن بيست و يكم است، را جنايت عليه بشريت اعلام كند تا سردمداران رژيم در مقابل عدالت قرار گيرند. تشكيل هيات حقيقت ياب بين المللي و بازديد از زندانيان يك ضرورت مبرم است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 آذر 1398 (13 دسامبر 2019)    

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا