سال ۱۳۹۸

قیام ایران – شماره ۵۳ . انتشار اسامی ۲۵تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

بی عملی غیرقابل توجیه است. اقدام برای توقف جنایت علیه بشریت جزیی از فلسفه وجودی شورای امنیت است

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۵تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد. به این ترتیب تاکنون اسامی ۴۵۷تن از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است. شمار شهیدان قیام بسیار بیشتر از ۱۰۰۰است که شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال در آن به چشم می‌خورند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، شورای امنیت ملل ‌متحد را به محکوم کردن این کشتار بزرگ فراخواند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانها و دستگیر ‌شدگان شد. اقدام برای توقف جنایت علیه بشریت جزیی از فلسفه وجودی ملل ‌متحد و شورای امنیت است. بی‌عملی در مقابل این قتل‌عام بی‌سابقه غیرقابل توجیه است و از سوی رژیم ایران چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌شود.

اسامی ۲۵تن دیگر از شهیدان به شرح زیر اعلام شد:

۱- قدس- تهران رضا اینانلو

۲- قدس- تهران حیدرعلی رمضان نژاد

۳- اهواز – رضا تمیمی

۴- شیراز – حمید فرهادی

۵- شیراز – امیر پناهی

۶- شیراز – نادر اسدی

۷- شیراز – جمال قریشی

۸- شیراز – محمد حسین حورنگ

۹- شیراز – حسین حیدری

۱۰- کرمانشاه – بهنام امیریان

۱۱- کرج – مهدی حمیدی

۱۲- کرج – رضا رحیمی

۱۳- کرج – حسین دلفان

۱۴- کرج – محسن چمن فر

۱۵- کرج – علی بختیاری

۱۶- کرج – رسول بختیاری

۱۷- کرج – صادق بختیاری

۱۸- کرج – علیرضا محمد زاده

۱۹- گرمسار – حمید قباخلو

۲۰- گرمسار – محمد امین الیکایی

۲۱- گرمسار – کوروش شهلایی

۲۲- اندیمشک – شهرام شکریان

۲۳- اندیمشک – اکبر یعقوبی

۲۴- اندیمشک – علی اسکندری

۲۵- خرم‌آباد – سید مصطفی زارع زاده

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲آذر ۱۳۹۸(۱۳دسامبر ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا