سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 63 . اسامي 13 تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران

آماده باش رژيم آخوندي در هراس از بزرگداشت چهلم شهيدان

جنايت عليه بشريت كه با كشتار آبان شروع شد با دستگيريهاي خودسرانه، شكنجه زندانيان و با بي اطلاع گذاشتن خانواده ها از سرنوشت فرزندانشان ادامه دارد. بي عملي چراغ سبزي براي ادامه و تشديد جنايت محسوب ميشود

سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي13تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران رامنتشر كرد.به اين ترتيب تا كنون اسامي 601 تن از شهيدان سرفراز قيام ابان ماه منتشر شده است.

برغم گذشت بيش از يكماه از قيام، رژيم آخوندي همچنان به تلاشهاي خود براي پنهان كردن شمار واقعي شهيدان، مجروحان و دستگير شدگان ادامه ميدهد. امري كه بيانگر وحشت شديد رژيم از عواقب بين المللي و داخلي ارتكاب جنايت بزرگ عليه بشريت است.

از سوي ديگر در آستانه چلهم شهيدان، رژيم هراسان از شكل گيري مجدد قيام، نيروي هاي سركوبگر خود را در تهران و شهرستانها به حالت آماده باش در آورده است. گشت هاي ضد ثارالله با لباس شخصي در خيابان هاي تهران حضور دارند. سپاه پاسداران كليه مرخصي هاي افراد خود را تا اطلاع ثانوي لغو كرده است.

همزمان دسترسي به اينترنت در برخي شهرها مانند تهران و كرج قطع شده يا سرعت دسترسي به آن بشدت كاهش داده است.

جنايت عليه بشريت كه با كشتار تظاهر كنندگان بي سلاح و بي دفاع در آبان ماه شروع شده با، دستگيريهاي جمعي و خودسرانه، شكنجه و سربه نيست كردن زندانيان، شكنجه و آزار دهها هزار خانواده با بي اطلاع گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و با قطع ارتباطات و اطلاع رساني ادامه دارد. سكوت و بي عملي به مثابه چراغ سبزي به رژيم ايران براي ادامه و تشديد جنايت عليه بشريت محسوب ميشود.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، جامعه جهاني را به اقدام فوري براي توقف كشتار در ايران فراخواند و گفت: شوراي امنيت بايد اين كشتار را كه 40 روز است در ايران ادامه دارد جنايت عليه بشريت اعلام كند تا مسئولان آن كه كسي جز خامنه اي، روحاني و ديگر سركردگان رژيم آخوندي نيست در برابر عدالت قرار گيرند. وي همچنين خواستار اعزام يك هيات از سوي ملل متحد براي تحقيق پيراموناين كشتار بزرگ و ديدار با زندانيان قيامشد.

اسامي 13 شهيد ديگر قيام:

 1. تهران – سمانه ذوالقدر
 2. تهران – محمد حيدريان
 3. تهران رباط كريم – حسين آقبلاقي
 4. آبادان – روانبخش امامي راد
 5. شيراز – نادر نصيرپور
 6. كرج – بهرام احساني
 7. كرج – محمود سلطاني
 8. كرج – علي خدامرادي
 9. كرج – پارسا بدرلو
 10. كرج – حسام نام آور
 11. كرج – محمود صادقپور
 12. تبر – الهه رستگار
 13. اصفهان – علي مختاري

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4 دي 1398 (25 دسامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا