سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 64 . قطع اينترنت و اختلال در تلفنهاي همراه و تدابير سركوبگرانه در وحشت از مراسم چهلم شهيدان

فراخوان به جامعه  جهاني براي محكوم كردن رژيم و تامين دسترسي مردم ايران به اينترنت

امروز رژيم ضد بشري آخوندي در وحشت از خيزش مردم سراسر كشور و برگزاري مراسم چهلمين روز شهيدان سرفراز قيام آبان ماه، بار ديگر ارتباطات اينترنتي را در اكثر نقاط كشور از جمله استانهاي تهران، خوزستان، البرز، اصفهان، لرستان، كردستان، كرمانشاه، زنجان، بوشهر و… قطع و يا بشدت تضعيف كرده است. كارگزاران رژيم همچنين در برخي از شبكه هاي تلفنهاي همراه اختلال بوجود آورده اند.

علاوه بر اين نيروهاي سركوبگر با دستگيري شمار زيادي از خانواده هاي شهيدان و جوانان و زندانيان آزاد شده مذبوحانه تلاش ميكنند از برگزاري مراسم چهلمين روز شهيدان جلوگيري كنند.

در همين رابطه رژيم آخوندي نيروهاي سركوبگر را در سراسر كشور به حالت آماده باش كامل در آورده و در برخي نقاط مانند كرج و شيراز براي كنترل اوضاع با هلي كوپتر گشت ميزنند.

در بسياري از شهرها مانند تهران، كرج، شهريار خودروهاي نيروهاي سركوبگر موتورسواران و نيروهاي پياده آنها در خيابانها و چهار راه مستقر شده و يا گشت ميدهند.

مقاومت ايران ملل متحد و همه مدافعان حقوق بشر، آزادي بيان، و آزادي اطلاع رساني را به محكوم كردن اقدامات سركوبگرانه رژيم آخوندي فرا ميخواند و از شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو ميخواهد امكان دسترسي آزادانه مردم ايران به اينترنت را فراهم كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4 دي 1398(25دسامبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا