سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 65 . برگزاري مراسم چهلم شهيدان قيام سراسري مردم ايران برغم تدابير امنيتي بيسابقه

در وحشت از خيزش سراسري مردم خشمگين در چهلمين روز شهيدان قيام آبان، رژيم آخوندي علاوه بر قطع اينترنت، با بسيج كليه نيروهاي سركوبگر اعم از پاسداران، نيروي انتظامي، بسيج، لباس شخصي ها، اطلاعات آخوندي و يگانهاي ضد شورش پياده و موتورسوار در نقاط مختلف تهران و ساير شهرهاتلاش كرد از برگزاري يادبود شهيدان ممانعت كند. نيروهاي سركوبگر در برخي نقاط مانند كرج و شيراز از هلي كوپترهاي گشت استفاده كردند. در برخي شهرها، مانند اروميه، تك تيراندازان در پشت بام ها موضع گرفته بودند.

برغم اين اقدامات سركوبگرانه در بسياري از شهرها مانند كرج، شهريار، اصفهان، ساري، مشهد، شيراز، بهبهان، اروميه و يزدان شهر، مردم بر مزار شهيدان حاضر شده و با راه و آرمان آنها تجديد عهد كردند و يا در ميدانها و خيابان هاي مختلف تجمع كرده و شعارهاي ضد حكومتي دادند.

در كرج رژيم آخوندي برغم بكارگيري هليكوپتر و اعزام گله هاي مزدوران و لباس شخصي ها نتوانست از تجمع جمعيت كثيري از مردم بر مزار شهيدان در بهشت سكينه اين شهرجلوگيري كند. جمعيت حاضر شعار مرگ ديكتاتور سر دادند.  آنها همچنين شعار ميدادند «كشته نداديم كه سازش كنيم رهبر قاتل را ستايش كنيم».  نيروهاي سركوبگر به مردمي كه در بهشت سكينه گرد آمده يا به آن نزديك ميشدند حمله كرده و شماري را دستگير كردند.

در شهريار، شمار زيادي از مردم در مراسم بزرگداشت شهيد قيام، نادر مؤمني شركت كردند.  در بهبهان نيز گروه كثيري از مردم برايبراي بزرگداشت محمود و مهرداد دشتي نيا دو شهيد قيام گردآمدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 دي 1398 (26 دسامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا