سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 67 .اسامي 29 تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران

سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي 29 تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران رامنتشر كرد.به اين ترتيب تا كنون اسامي 643 تن از شهيدان سرفراز قيام آبانمنتشر شده است.اين در حاليست كه رژيم آخوندي در وحشت از عواقب بين المللي و داخلي جنايت عليه بشريت و برغم فراخوانهاي گسترده داخلي و بين المللي، تلاشهاي خود براي پنهان كردن شمار واقعي شهيدان، مجروحان و دستگير شدگان ادامه ميدهد.

بنابر گزارشهاي دريافتي، بسياري از دستگير شدگان تحت شكنجه هاي وحشيانه براي وادار كردن آنان به شركت در شوهاي تلويزيوني قرار دارند.

در همين حال، آخوند ابراهيم رئيسي، سردژخيم قضاييه آخوندها امروز وارد كرج شد، جايي كه شمار زيادي از قيام آفرينان در زندان بسر مي برند.

مقاومت ايران بار ديگر دبيركل ملل متحد را به اعزام يك هيأت حقيقت ياب براي بازديد از زندانها و دستگير شدگان فرامي خواند. سكوت و بي عملي آخوندهاي حاكم را در استمرار و تشديد جناياتشان تشجيع مي كند.

اسامي 29 شهيد ديگر قيام:

 1. تهران حسن بابايي 
 2. تهران بهزاد فرهنگي
 3. تهران علي چالاك
 4. تهران رضا روشن  
 5. آبادان علي مقدم
 6. آبادان محمد رضايي
 7. آبادان احمد علوي
 8. آبادان رضا علوي
 9. آبادان زهرا ساجدي
 10. آبادان حسين ساجدي
 11. آبادان مهدي عساكره
 12. آبادان زينب عساكره
 13. آبادان عليرضا فرحاني
 14. آبادان مهدي اميري
 15. آبادان حسين اميني  
 16. ماهشهر محسن عبادي مهر
 17. ماهشهر خانم ام وليد
 18. ماهشهر دخترخردسال چنعاني
 19. ماهشهر مهدي امرايي
 20. ماهشهر علي ربيع خواه
 21. ايذه ياسر اسكندري
 22. شيراز وحيد توسلي دوست             
 23. كرمانشاه رستم عيوض زاده
 24. كرمانشاه محمد رسولي
 25. كرمانشاه سجاد بيرانوند  
 26. كرج مهرشهر ميلاد عليپور نوري
 27. كرج مهرشهر جلال  نصر آبادي 
 28. انديمشك سيد مصطفي ارتند
 29. اصفهان يزدان شهر محمد(احمد) عظيمي

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

12 دي 1398 (2 ژانويه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا