سال ۱۳۹۸

قيام سراسري شماره 8 . ايران: تظاهرات دانشجويان براي چهارمين روز متوالي

ظهر امروز دانشگاههاي تهران شاهد تظاهرات دانشجويان بود

دانشجويان دانشگاه تهران در دانشكده پزشكي و مقابل مسجد دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كرده و شعار مي دادند، «بمن نگو فتنه گر، فتنه تويي ستمگر»، «بترسيد، بترسيد، ما همه با هم هستيم»، «فرمانده كل قوا استعفا استعفا» و «سپاه جنايت ميكند رهبر حمايت ميكند»، «ننگ ما، ننگ ما، صدا و سيماي ما»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر»، «۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست»، «فرياد، فرياد از اين همه بيداد»،«مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «کشتهندادیمکهسازشکنیمرهبرقاتلروستایشکنیم»، «میمیریممیمیریمایرانوپسمیگیریم» و «زنداني سياسي آزاد بايد گردد».

دانشجويان دانشگاه ملي (موسوم به بهشتي) تجمع نمايشي مزدوران بسيجي كه تحت عنوان دانشجو به محل آورده شده بودند، مفتضح كردند به نحوي كه مزدوران بسيجي مجبور شدند بسرعت محل را ترك كنند. دانشجويان شعار مي دادند، «اگر دانشجو هستي، چرا صورت پوشوندي»، و « اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید؟»، «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم» و «دشمن ما همین جاست دروغ  میگن امریکاست».

دانشجويان در دانشگاه هنر پرديس نيز تجمع كرده و شعار مي دهند، «دستهاي ما خاليه، باتومتو غلاف كن»، «مرگ بر دروغگو».

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، با درود به دانشجويان بپاخاسته، عموم مردم بويژه جوانان را به حمايت از آنها فراخواند. وي از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر خواست سركوب وحشيانه تظاهرات مردم و دانشجويان در ايران را محكوم نموده و براي آزادي دستگيرشدگان اقدام فوري به عمل بياورند و يك هيات بين المللي براي بازديد از زندانها و ديدار با زندانيان قيام اعزام كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

24 دي 1398 (14 ژانويه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا