سال ۱۳۹۸

اخراج ديپلمات تروريستهاي رژيم آخوندي از آلباني , يك اقدام ضروري كه بايد توسط ساير كشورهاي سرمشق گرفته شود

خانم مريم رجوي اخراج دو ديپلمات رژيم ايران توسط دولت آلباني را  يك اقدام شجاعانه و تحسين بر انگيز در راستاي مبارزه با تروريسم و امينت مردم آلباني و پناهندگان ايراني توصيف كرد كه بايد توسط ساير كشورهاي اروپايي سرمشق قرار بگيرد.

خانم رجوي افزود نمايندگي هاي رژیم ايران مرکز جاسوسی و تروريسم است. اغلب ديپلماتهاي رژيم يا از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مي آيند و يا آموزش تروريستي و جاسوسي ديده و در خدمت آن هستند. در حاليكه مردم ايران در خيابانهاي خواستار سرنگوني ملايان هستند اتخاذ يك سياست قاطع در قبال تروریسم رژيم آخوندي و تعطيل سفارت های رژيم در ساير كشورها ضرورت مضاعف دارد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25دي 1398(15ژانويه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا