سال ۱۳۹۸

ايران – نمايش انتخابات – شماره 4 ,در وحشت از تحريم سراسري خامنه اي شركت در انتخابات را بنحو مضحكي وظيفه و حكم شرعي اعلام كرد

روحاني بايكوت انتخابات را باعث خوشحالي آمريكا و مشاورش باعث افزايش فعاليتهاي مجاهدين دانست

روز گذشته، خامنه اي، ولي فقيه ارتجاع، كه از تحريم سراسري انتخابات وحشت زده است، شركت در اين نمايش را وظيفه شرعي و حكم شرعي توصيف كرد و گفت: «انتخابات یک جهاد عمومی است؛ مایه‌ تقویت کشور است؛ مایه‌ آبروی نظاماست. حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک وظیفه شرعی است؛ حکم شرعی است. صرفاً یک وظیفه ملّی و انقلابی نیست… هر كس نظام را دوست داردباید در انتخابات شرکت کند».

روحاني نيز امروز گفت «همه بايد در انتخابات شركت كنند…کسی نگوید دوست های من صلاحیتشان رد شده من که هم حزبی های من صلاحیتشان تایید نشده» و «شركت نكند… اگر ما می خواهیم بایستیم در مقابل آمریکا … باید بیاییم پای صندوق آراء … حضور ما آمريكا را ناراحت و عدم حضور ما آمريكا را خوشحال ميكند».

حسام الدين آشنا مشاور روحانی نيز نوشت:«قهر با صندوق قهر با دولت یا شورای نگهبان نیست بلکه به معناي ”افزایش تحريم”، ”افزایش احتمال هجوم نظامی” و ”افزایش عملیات تخریبی مجاهدين” است». كسادي بازار انتخابات بحدي است كه باندهاي رژيم علناَ از تحريم85 درصدي صحبت ميكنند. جوانان شورشي در بسياري از شهرها، پوسترهاي تبليغاتي كانديداها را به آتش كشيده و برخي از ستادهاي انتخاباتي كانديدا ها را منهدم كرده اند وفراخوانهاي تحريم در و ديوار شهرها را پركرده است.

همزمان رژيم تلاش ميكند با تقلبات گسترده ميزان مشاركت را بالا نشان بدهد، در همين رابطه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان ارتجاع،بنحو مسخره اي مدعي شد: «دراینانتخاباتهمشاهدمشارکت 50 درصدیخواهیمبود». قبل از آن مصطفي ميرسليم از سركردگان باند خامنه اي پيش بيني كرده بود كه مشاركت 70 درصدي خواهد بود.

در عين حال، سردمداران رژيم به تقلبهاي بزرگ اذعان ميكنند. روحاني در 7 بهمن به تقلب هم در رآي دادن و هم در شمارش آراء اعتراف كرد و گفت «آخر که می خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می آید.. خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند». معاون اول وي اسحاق جهانگيري روز 27 بهمن به راي دادن با«شناسنامه مردگان»، يا «شناسنامه جعلی» وچندين راي با یک شناسنامه اعتراف كرد.تلويزيون دولتي در 28 بهمن از خريد و فروش راي و مهندسي تعرفه ها و جابجايي افراد با اتوبوسو… خبرداد.در نمايشهاي انتخاباتي در مرحله تجميع باندهاي مختلف توافق ميكنند ميزان مشاركت را چندين بار افزايش دهند.

خامنه اي در هراس از قيام مردم و جوانان و فعاليت هاي كانونهاي شورشي، مسئوليت امنيت و حفاظت انتخابات را به بسيج و سپاه واگذار كرده و كليه ارگانهاي سركوبگر را درآماده باش قرمز قرار داده است. ناظران صندوقهای افراد سپاه و بسيج هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

30 بهمن 1398 (19 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا