سال ۱۳۹۸

سفر وزراي خارجه هلند و اتريش به ايران، چراغ سبز تشديد اعدام و جنگ افروزي توسط رژيم آخوندي

سفر برنامه ريزي شده استف بلوك، وزيرخارجه هلند، و آلكساندر شالنبرگ، وزير خارجه اتريش، به ايران تحت حاكميت رژيم آخوندي ركورد دار اعدام و پدرخوانده تروريسم بين المللي، از نظر رژيم آخوندي چراغ سبزي براي ادامه و تشديد جنايت عليه بشريت و اهرمي براي كشتار تظاهركنندگان و زندانيان سياسي به حساب مي آيد.

اين سفر در حالي صورت ميگيرد كه طي دو سال گذشته، چند ديپلمات تروريست رژيم آخوندي از هلند و 4 ديپلمات تروريست از آلباني و يك نفر ديگر از فرانسه بخاطر درگيري مستقيم در تروريسم در خارج كشور اخراج شده اند و يك ديپلمات تروريسترژيم در اتريش 20 ماه است به خاطر نقش مستقيم در طرح تروريستي خنثي شده عليه گردهمايي بزرگ مقاومت در ژوئن 2018 در پاريس در زندان است و در انتظار محاكمه در بلژيك است.

دست دادن با حاكمان تهران كه بايد بخاطر 40 سال جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي و نسل كشي محاكمه شوند هيچ مشروعيتي ندارد و با منافع اقتصادي توجيه پذير نيست. بخصوص كه اين سفر همزمان است با نمايش انتخابات رژيم كه با تحريم عموم مردم ايران مواجه است. سرمايه گذاري بر روي رژيمي كه اكثريت قاطع مردم خواهان سرنگوني آن هستند، محكوم به شكست است و فقط انزجار عموم ايرانيان را بر مي انگيزد.

براي اينكه چنين سفري بيش از اين مورد سوء استفاده رژيم قرار نگيرد، آقايانبلوكو شالنبرگ بايد پيشاپيش جنايت عليه بشريت در ايران بويژه كشتار ماه نوامبر را محكوم و سردمداران رژيم آخوندي را در رابطه با موارد زير مورد سوال قرار دهند:

–           كشتار 1500 تن و دستگيري 12000 تن از جوانان بيگناه در جريان قيام آبانماه، و پنهان كردن آمار و اسامي شهيدان و مجروحان و بازداشت شدگان.

–           پنهانكاري در مورد قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988، اعلام اسامي اعدام شدگان و محل گورهاي دستجمعي.

–           دلايل اصلي شليك موشك به هواپيماي مسافربري اوكراين و چرايي خودداري از تحويل جعبه هاي سياه و جلوگيري از تحقيقات بيطرف.

–           اقدامات تروريستي رژيم عليه اپوزيسيون در سالهاي اخير از جمله در هلند، فرانسه و آلباني و دانمارك ومعرفي آمران و عاملان آنها.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

30 بهمن 1398 (19 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا