سال ۱۳۹۸

پنهان كاري مجرمانه رژيم در مورد ويروس كرونا باعث اضطراب عمومي و افزايش قربانيان ميشود

فراخوان خانم مريم رجوي به سازمان بهداشت جهاني براي اعزام هياتهاي نظارت و درمان  به ايران

رژيم آخوندي كه با پنهان كاري ورود ويروس كرونا به ايران را شديدا تكذيب ميكرد، روز پنجشنبه براي اولين بار خبر درگذشت دو نفر را به خاطر ابتلا به كرونا در شهر قم اعلام كرد. رژيم از اعلام آمار واقعي قربانيان و مبتلايان خودداري ميكند. اين در حاليست كه مردم قم آمار قربانيان را دستكم 12 تن و مبتلايان را بيش از 200 تن ميدانند. پنهان كاري مجرمانه رژيم باعث اضطراب عمومي، گسترش بيماري و افزايش قربانيان ميشود.

هدف از پنهان كاري جلوگيري از كسادي بيشتر نمايش انتخابات است. در قم گفته ميشود كه ادامه ترددات معمول با چين از جمله رفت و آمد بدون محدوديت آخوندها و طلاب استخدام شده توسط رژيم از عوامل مؤثر در گسترش بيماري بوده است. مردم قم امروز در صف هاي طولاني در مقابل داروخانه ها به دنبال خريد ماسك بودند.

پروازهاي هواپيمايي ماهان اير متعلق به سپاه پاسداران به چين همچنان ادامه دارد و سايت اقتصاد آنلاين سند آنرا در روز پنجشنبه منتشر كرد.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، براي مقابله با پنهانكاري رژيم از سازمان بهداشت جهاني خواست فوراً هيأتهاي نظارت و درمان خود را به ايران بفرستد و نگذارد شمار قربانيان ويروس كرونا سير صعودي پيدا كند.

خانم رجوي همچنين تأكيد كرد رژيم آخوندها بايد امكانات درماني را براي رسيدگي به بيماران و حفظ جان و سلامت آنان در اختيار همه پزشكان و پرستاران بگذارد تا در شهرهاي مختلف كشور به كمك مردم بشتابند. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول اسفند 1398 (20 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا