سال ۱۳۹۸

ايران – نمايش انتخابات شماره 5 . فراخونهاي مكرر سردمداران رژيم به شركت در انتخابات تنها عزم عمومي براي تحريم را جزم تر ميكن

ارگانها و سردمداران فاشيسم ديني حاكم بر ايران از همه باندها و جناحها در وحشت از تحريم همه جانبه شعبده انتخابات يكي پس از ديگري به مشاركت در انتخابات فراخوان ميدهند.

سپاه پاسداران«… حضور متراکـم، حداکثری و عمومی در پای صندوق‌های رأی» را «وارد ساختن سیلی محکم دیگری به آمریکا» توصيف كرد. پاسدار سرتيپمحمد باقری، رييس ستاد نيروهاي مسلح، پاسدار علي شمخاني، دبيرشوراي عالي امنيت، و امير حاتمي، وزير دفاع رژيم آخوندي، اطلاعيه هاي مشابهي صادر كردند.جواد ظريف گفت با بهترين مشاركت بايد «به آمریکا بگوییم سیاست فشار حداکثری‌ شکست‌خورده است».

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، گفت اين فراخوانها كه بيانگر وحشت رژيم از تحريم گسترده و عمومي است، تنها انزجار عموم مردم را از اين انتخابات نامشروع بيشتر و عزم عمومي براي تحريم را جزم تر ميكند. مردم ايران كه در قيامهاي آبان و دي با شعارهاي مرگ بر اصل ولايت فقيه و مرگ بر خامنه اي راي به سرنگوني رژيم داده اند، تحريم انتخابات را فريضه ملي و پيمان با كهكشان شهيدان ميدانند.

در همين حال بسياري از باندها و رسانه هاي حكومتي از مشاركت حداكثر 15درصدي خبر ميدهند. روزنامه جهان صنعت امروز پیش‌بینی كرد قطعا مشاركت افراد زیر۵۰ سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.

رژیمآخوندیدر وحشت از اعتراضات مردمي، سپاه پاسداران و بسیج و نيروي انتظامي از يك هفته پيش به حالت آماده باش صد درصد در آورده و مرخصيهاي آنها را لغو كرده و از كساني كه در مرخصي بوده اند خواسته است به محل ماموريت برگردند. فرماندهي نيروي انتظامي به گشتهاي خود دستور داده استدر سطح شهر با روشن كردن چراغ گردان و كشيدن آژير جو رعب و وحشت ايجاد كنند. در سراسر تهران به نيروي انتظامي دستور داده شده است تا شبها به كساني كه مظنون ميشوند آنها را دستگير كنند. صبح امروز، رژيم آخوندي براي ايجاد جو رعب و وحشت 70خودرويضدگلولهو ۳۰۰ موتوریگانضدشورش را به شهر لردگان اعزام كرد.  

با اين همه، مردم در تهران و ساير شهرها، از جمله مشهد، كرمانشاه، مهاباد، سنندج، مياندوآب و الوند پوسترهاي تبليغاتي كانديداهاي مجلس ارتجاع را پاره كردند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول اسفند 1398 (20 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا