سال ۱۳۹۸

نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی و لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ‌افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی

مریم رجوی: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ‌افروزی و دور زدن تحریم‌ها اف.ای.تی.اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آنها امتناع کردند

تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF برای گنجاندن مجدد دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران در لیست سیاه، یک اقدام بسیار ضروری برای مبارزه با تروریسم و پولشویی در سطح بین‌المللی است که باید بسا زودتر انجام می‌شد.

از زمان خروج این رژیم از لیست سیاه FATF در سال ۲۰۱۶، دخالت‌های تروریستی و جنگ‌افروزانه رژیم در منطقه به‌نحو افسارگسیخته‌ای گسترش یافت و یکبار دیگر نشان داد امتیاز دادن به این رژیم آنرا جری‌تر می‌کند و هیچگاه به تغییر رفتار آن نمی‌انجامد.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، نامگذاری رژیم آخوندی در لیست سیاه را لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ‌افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی دانست و گفت: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ‌افروزی و دور زدن تحریم‌ها اف.ای.تی.اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آن امتناع کردند.

خانم رجوی تأکید کرد: ترویسم و جنگ‌افروزی بخش تفکیکناپذیر از موجودیت این رژیم و لازمه بقای آنست. هیچگاه از تأمین مالی گروه‌های تروریستی و پولشویی دست نمی‌کشد و هرگز تن به شفافیت مالی نمی‌دهد. تجارت با این رژیم نفعی به‌حال مردم ایران ندارد و تنها به ماشین سرکوب و تروریسم سوخت می‌رساند.

جامعه بین‌المللی باید هر گونه کمک‌رسانی و مراودات مالی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران را متوقف کند و در کنار مردم ایران و خواسته آنها برای تغییر رژیم و استقرار آزادی و دمکراسی قرار بگیرد. این لازمه مبارزه با تروریسم و پولشویی و لازمهٔ صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲اسفند ۱۳۹۸(۲۱فوریه ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا