سال ۱۳۹۸

ايران: نمايش انتخابات، شماره 10. خانم مريم رجوي: رژيم آخوندي پس از تاخير طولاني و رقم سازيها و تقلبات نجومي به شكست اذعان ميكند

گزارش هاي رسيده از شعبه هاي راي گيري در تهران و اهواز ميزان مشاركت يكسوم سال 94 است

وزير كشور آخوندها، پس از دو شبانه روز سردرگمي و رقم سازي و در حاليكه اخبار تحريم سراسري نمايش انتخابات عالم گير شده است، ميزان شركت در انتخابات را 42 درصد اعلام كرد. حتي همين آمار سراپا دروغ هم نسبت به آمار اعلام شده ازسوي رژيم در سال 1394، يكسوم كاهش نشان ميدهد. به همين خاطر، او ناگزير به توجيه كسادي اين نمايش بر آمد و گفت «شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبول است».

صبح امروز خامنه اي شخصا به توجيه اين شكست بزرگ پرداخت و گفت: «علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی در دستگاه های گوناگون از هر عاملی که توانستند استفاده کردند… از یک ماه پیش از ۲ ماه پیش این که انتخابات نیست اینکه انتخاب واقعی نیست اینکه شورای نگهبان چنین کرده… حالا آخری هم این بیماری شد یک بهانه. یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود».

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران آمار اعلام شده از سوي رژيم آنهم با تاخير طولاني و پس از رقم سازيهاي و تناقض گوييهاي فضاحت بار را اعترافی ناگزیر به شكست نمايش انتخابات به روایت حکومتی توصيف كرد.  وي افزود بيش از 90 درصد مردم با تحريم نمايش انتخابات به سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر ايران راي دادند و از شعار كانونهاي شورشي در بارة «رأي من سرنگوني» است استقبال كردند. اين شكست بزرگ مخاصمات دروني و بن بست مرگبار رژيم را تشديد و روند سرنگوني آنرا بدست مردم و مقاومت ايران تسريع ميكند.

آمار اعلام شده از سوي وزير كشور آخوندها درحاليست كه خبرگزاري سپاه پاسداران مشاركت در تهران را كمتر از 20 درصد اعلام كرد و بنا به آمار وزارت كشور شمار آراء پاسدار قاليباف اولين نفر ليست تهران 14 درصد واجدان حق راي است.

در روزهاي گذشته خبرنگاران خارجي كه در جريان انتخابات از ايران بازديد كرده اند، با اينكه صرفا از شعبه هاي شلوغ مانند حسينه ارشاد ديدار كرده اند، از تحريم گسترده خبر دادند و به نقل از «مقامات مسئول» شمار شركت كنندگان در تهران را 15 درصد و در كل كشور 26 درصد ذكر كردند.

بنا به گزارشهاي دروني وزارت كشور شمار تعرفه هاي مصرف شده در حسينه ارشاد حدود يكسوم سال 1394 بوده و درصد آراي  باطله و سفيد نسبت به دور قبل بسيار بيشتر بود. بر اساس گزارش مشابهي از شعبه مسجد جامع شهرك قدس كل آراء ماخوذه 288 بوده يعني حدود يكسوم انتخابات قبلي (790) بوده است. در حوزه هاي ديگر تهران مانند مسجدالنبي، مسجد نظام مافي تهران، امامزاده صالح تجريش وضعيت مشابهي بوده است. گزارشهاي واصله از اهواز به وزارت كشور هم نشان ميدهد ميزان تعرفه هاي مصرف شده در هر صندوق در اهواز بطور متوسط 70 درصد كمتر از سال 1394 بوده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4 اسفند 1398(23 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا