کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: به خدمت گرفتن داعش براي سوء قصد عليه خانم رجوي و مجاهدين در آلباني

توطئه نيروي قدس و اطلاعات آخوندي در تروريسم افسارگسيخته به موازات شيطان‌سازي

۴۰ هزار دلار پاداش تيم تروريستي داعش در مأموريت آلباني

چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ (۱۵ آوريل ۲۰۲۰) دادستاني كل آلمان فدرال دستگيري ۵ عضو داعشرا اعلام كرد. بر اساس احکام صادره از سوی قاضی تحقیق در دیوان عالی، دادستان آلمان فدرال از طریق نیروهای ویژه پليس به دستگیریاين افراد در چند نقطه در غرب آلمانمبادرت كرد. هر ۵ نفر اتباع تاجيكستان و «قویاً مظنون به تأسیسیک سلول تروریستی در آلمان» هستند. يكي از آنها از ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (۱۵ مارس ۲۰۱۹)در بازداشت به سر می برد.افراد دستگير شده از ابتداي سال ۲۰۱۹ (ديماه ۱۳۹۷) به داعش پيوستند. آنها ابتدا قصد سفر به تاجيكستان و انجام عمليات در كشور خودشان داشتند. اما بعداً مأموريت آنها تغيير پيدا كرد و قرار بر اين بود كه حملات مهلكي را در آلمان عليه تأسيسات نيروهاي آمريكايي انجام بدهند. آنها بارهبران بلندپایه داعش در سوریه و افغانستان در تماس بودند و از آنها دستور مي‌گرفتند.

يكي از دستگير شدگان عهده‌دار يك مأموريت تروريستي قتل در آلباني شده بود كه پاداش آن ۴۰ هزار دلار بود. علاوه بر اين، همين شخص دستورالعمل‌های تولید مواد انفجاری غیر متعارف و چاشنی‌های مربوطهرا تهیه و برخیالزامات مورد نیاز راخریداریكرده بود. او با يك نفر ديگر از دستگيرشدگان براي انجام عمليات تروريستي در آلباني به اين كشور رفتند اما مأموريت آنها در مدت كوتاهي شكست خورد و به آلمان بازگشتند.

واضح است كه وزارت اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس،داعش را براي يك طرح تروريستي عليه خانم مريم رجوي و اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف ۳ در آلباني به كار گرفته بودند. از اين پيشتر، توطئه بمب‌گذاري در گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در ويلپنت در تير ۹۷ و توطئه انفجار و ترور در مراسم مجاهدين در نوروز ۹۷با حضور خانم رجوي و شهردار جوليانيكه نخست‌وزير آلباني آنرا در ۳۰ فروردين ۹۷افشاء كرد، شكست خورده بود. آلباني تاكنون در چند نوبت سفير و ديپلمات ‌تروريستهاي رژيم را از اين كشور بخاطر همين جرايم تروريستي اخراج كرده است.

در ۱۸ ديماه ۹۸ خامنه اي گفت: در «يک کشور اروپايي، يک کشور کوچک اما شرير واقعاً خبيث در اروپا، يک عنصر آمريکايي با يک تعداد ايراني مزدور، وطن فروش، جمع شدند دور هم عليه جمهوري اسلامي بنا کردند برنامه‌ريزي کردند و نقشه درست کردند. نقشه هم همان چيزي بود که ما چند روز بعدش در قضاياي بنزين ديديم».

رژيم آخوندها همزمان با طرحهاي تروريستي،كارزار شيطان‌سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران را با به خدمت گرفتن شبكه «خبرنگاران دوست» تشديد كرده است تا براي جنايت زمينه‌سازي كند.

مقاله سفارش داده شده در اشپيگل ۱۶ فوريه ۲۰۱۹ (۲۷ بهمن ۹۷ كمي قبل از سفر تيم تروريستي داعش به آلباني) يك نمونه گوياست. درسوتيتر اين مقاله نوشته بود: «اعضاي دولت ترامپ از يك سكت سياسي حمايت ميكنند كه خواهان سرنگوني رژيم تهران است. بيش از ۲۰۰۰ تن از نفرات آن در يك كمپ در آلباني زندگي ميكنند، جداشدگان از شكنجه و ترور رواني صحبت ميكنند». در متن مقاله نيز با هيستري پنهان ناكردني نوشته بود مجاهدين سه بار در هفته تمرين مي‌كنند كه «گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشكنند، چشم‌ها را با انگشت از حدقه در بياورند و دهانها را پاره كنند. اين چيزها را جداشدگان شرح مي‌دهند».

پيام بسيار روشن است،جاي تعجب ندارد كه يك چنين «سكت سياسي» مورد حملات تروريستي و انتقامجويانه قرار بگيرد! بخصوص كه عاملان،غير ايراني و بخصوص داعشي باشند كه براي همين هدفها با پاداشهاي ۴۰ هزار دلاري زير قباي آخوندها خزيده‌اند.اما افترائات عليه مجاهدين بقدري مفتضح بود كه دادگاه هامبورگ اشپيگل را محكوم كرد.

به خدمت گرفتن داعش براي سوء قصد عليه خانم رجوي و مجاهدين در آلبانيبه موازات شيطان‌سازيها مدارجديدي از خصومت ديوانه‌وار رژیم غرقه در بحران آخوندي را با مقاومت ايران به اثبات مي‌رساند. رژيم آخوندها بقاي خود را در نابودي و فناي مقاومت ايران و تنها جايگزين دمكراتيك مي‌بيند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت خواهان افشا و انتشار تمام جزئيات اين پرونده توسط ارگانها و مقامات ذيربط در آلمان براي اطلاع افكار عمومي است.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۲۸ فروردين ۱۳۹۹ (۱۶ آوريل ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا