کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

پرونده‌سازی برای تجدید محاکمه و بازجویی و انتقال زندانی سیاسی مجید اسدی به بند۲۰۹ اوین

در پی انتشار بیانیه بیش از هزار زندانی سیاسی در مورد یک مأمور نفوذی

زندانی سیاسی مجید اسدی یکی از زندانیان دربند در زندان گوهردشت به‌خاطر امضای بیانیه زندانیان سیاسی در افشای مأمور نفوذی ایرج مصداقی، در روز اول مرداد از زندان گوهردشت به شکنجه‌گاه اوین در بند۲۰۹ منقتل شده و تحت بازجویی و فشار قرار دارد.

پرونده مجید اسدی طبق قوانین همین رژیم پس از ۴سال حبس و بعد از این‌که دو سوم محکومیت خود را کشیده بود بسته شده و باید از زندان آزاد می‌شد. اما وزارت اطلاعات درخواست تجدید محاکمه کرده و در دادسرای اوین پرونده جدید باز کرده است.

گشتاپوی آخوندی بدینوسیله می‌خواهد خشم‌وکین سبعانه خود از بیانیه بیش از هزارتن از زندانیان این رژیم و سوختن مأمور نفوذی را بر سر زندانیان دربند تخلیه کند و انتقام بگیرد.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۸تیر، فشار و تهدید و آزار وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها به‌خاطر امضاء بیانیه زندانیان سیاسی در افشای مأمور نفوذی ایرج مصداقی را گزارش کرد. به زندانیان دربند گفته شده بود اذیت و آزارهای جدیدی که علیه آنها جریان دارد به «دستور از بالا» به‌خاطر امضاء بیانیه زندانیان است و باید پس بگیرند. دامنه فشارهای اطلاعات از طریق عواملش در «نایاک» برخی زندانیان پیشین در ترکیه را هم در برگرفته بود که اگر امضای خود را پس نگیرند و تکذیبیه ننویسند در کار پناهندگی آنها مشکل ایجاد می‌شود. هم‌چنانکه ۲تن از زندانیان قیام که در قضاییه جلادان به اعدام محکوم شدند از ترکیه به ایران برگردانده شده بودند.

تجدید محاکمه زندانیان سیاسی محکوم‌شده مانند مجید اسدی که دو سوم حبس خود را هم متحمل شده است شایسته محکومیت بین‌المللی و اعتراض ملل متحد و اعزام یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از بند۲۰۹ اوین و دیدار با زندانیان در این شکنجه‌گاه است.

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۳مرداد۹۹ (۲۴ژوئیه۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا