کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

شيوه كار اطلاعات آخوندها با مزدوران در آلباني پس از اخراج ۲ ديپلمات‌تروريست

بعد از اينكه دولت آلباني محمد علي ارض پيما و احمد حسيني الست، دو ديپلمات تروريست رژيم آخوندي را در دي ماه ۹۸ اخراج كرد و تحركات سفارت رژيم تحت كنترل بيشتري قرار گرفت، وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس، كارها و ارتباطاتشان با مزدوران را به شيوه غيرمستقيم از تهران، كشورهاي بالكان و كشورهاي اروپاي غربي اداره مي‌كنند.

  خدابنده و زنش سينگلتون دو مأمور پيشاني سياه اطلاعات در لندن رابط يوميه شماري از عوامل محلي مانند جرجي تاناسي و اولسي يازچي هستند و دستورات گشتاپوي ديني را منتقل مي‌كنند. به اين دو نفر ماهيانه هزار يورو پرداخت مي‌شود.

جرجي تاناسي و اولسي يازچي در ارتباط مستقيم با بريده مزدوران از قبيل حسن حيراني هستند و كافه فرانك در تيرانا پاتوق آنهاست.

اين كافه كه درمنطقه فرسكو در تيرانا واقع شده، براي هماهنگ كردن فعاليت‌هاي جاسوسي مزدوران به عنوان پاتوق و سرپل، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اجاره و پول آب و برق از طريق مزدور حيراني كه اين محل را اداره مي‌كند تأمين مي‌شود.

وزارت اطلاعات مزدوران خود را تحت پوشش اعضاء سابق يا اعضاء جداشده از مجاهدين در دو قسمت زيركنترل مزدوران حسن حيراني و غلامرضا شكري قرار داده است. مزدور ديگر احسان بيدي كه در اطلاعيه‌هاي پيشين كميسيون امنيت و ضدتروريسم افشا شده بود، از مرداد ۹۸ براي مدت يكسال در يك كمپ بسته در وضعيت بازداشت خانگي قرار گرفت. او طي اين مدت از طريق ساير مزدوران پول و امكانات دريافت مي‌كرد.

وزارت اطلاعات پول را بعضاً به حساب واسطه‌ها در آلباني واريز مي‌كند و آنها پول نقد را به حيراني و شكري مي‌رسانند تا بين ساير مزدوران تقسيم شود. ارسال مستقيم پول از داخل ايران يك شيوه ديگر پول‌رساني به مزدوران است. به عنوان مثال درچندين نوبت از طريق ماريا شكري خواهر غلامرضا شكري كه نفر اطلاعات در كرمانشاه است، به حساب برادرش در آلباني پول واريز شده و او طبق ليست اطلاعات بين مزدوران توزيع كرده است.

اين مزدوران همزمان در ارتباط با مأموران مقيم ساير كشورهاي اروپايي قرار گرفته اند تا به موازات آنها به لجن‌پراكني، شيطان‌سازي و توجيه تروريسم بپردازند. مسعود خدابنده، آن سينگلتون، محمد كرمي، محمد حسين سبحاني ، قربانعلي حسين نژاد، علی اکبر راستگو، رضا جبلی و داوود باقروند در اين شمارند. سبحاني در هماهنگي با حيراني مقالاتي به نام بريده مزدوران در سايت دست ساز اطلاعات بنام انجمن نجات يافتگان درج مي‌كند.

كميسيون امنيت و ضدتروريسم بار ديگر بر ضرورت محاكمه و اخراج مزدوران اطلاعات و سپاه و ضرورت اجراي تصميم ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ شوراي وزيران اتحاديه اروپا تاكيد مي‌كند.

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۲۰ مرداد ۱۳۹۹(۱۰ اوت ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا