اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

دستگيري‌ هواداران مجاهدین در واكنش به تحريم انتخابات قلابي

رژیم بحران زده آخوندی، در واکنش به فراخوانهای مقاومت ايران به تحریم شعبده انتخابات ریاست جمهوری رژیم و در وحشت از اوج‌گیری اعتراضات مردمی، موج جديدي از دستگيري خانواده ها و هواداران مجاهدين و زندانيان سابق به راه انداخته است.

فرهاد گرگانی ۳۹ ساله درگرگان، رضا رجعتی ۲۵ ساله در تهران، حمزه علی دودانگی ۶۰ ساله در بندرگز، و میثم دهبان‌زاده ۲۸ ساله در یاسوج در اين شمار هستند. دهها نام ديگر در اختيار گزارشگران ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
مقاومت ايران بار ديگر توجه دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ذيربط سازمان ملل را به ضرورت اقدام فوري براي نجات جان زندانيان سياسي و اعزام يك هيأت بين المللي تحقيق براي بازديد از زندانها و ديدار با زندانيان جلب ميكند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا