اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

قيام تشنگان – شماره ۵خیزش مردم در کوی علوی و شلنگ آباد اهواز، حميديه، کوت عبدالله، ويس، سوسنگرد وشوشتر در پنجمين شب متوالي

 

تظاهرات جوانان شورشی در خرم آباد در همبستگي با قيام خوزستان

 

 

برغم اقدامات شدید سرکوبگرانه رژیم و اعزام نيروهاي كمكي، در شامگاه دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰، براي پنجمين شب متوالي خیزش مردم خوزستان علیه رژیم آخوندي ادامه يافت. هزاران تن از جوانان غیور خوزستان در كوي علوي و شلنگ‌آباد اهواز، حميديه، ويس و كوت عبدالله، همچنین در سوسنگرد و شوشتر به خیابانها ریخته و علیه بی‌آبی دست به تظاهرات زدند.

 

هموطنان عرب اهوازی با روشن کردن آتش در کوی علوی مسیر خیابان فراهانی را بروی نیروهای سرکوبگر بستند. نیروي انتظامی و یگان‌های ویژه با گاز اشک‌آور و شلیک به سمت مردم تلاش میکنند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. اما جوانان غیور اهوازی در برابر آنها مقاومت میکنند. صدای رگبار گلوله‌ها در شلنگ آباد و کوی علوی اهواز شنیده میشود.

 

درهمین حال جوانان شورشی جاده بهبهان- رامهرمز را با روشن کردن آتش بسته‌اند. مردم خرم آباد نيز در همبستگی با قیام مردم خوزستان در جاده ماسور- ورودی شهر دست به تجمع زدند

 

خانم رجوي با درود به مردم بپاخاسته اهواز و ديگر مناطق خوزستان و پايداري ستايش برانگيز آنها، از مردم و جوانان ساير مناطق خواست به حمايت از شورشگران خوزستان برخيزند. فقر و تورم و بیکاري، همچنانكه بيماري و بي آبي و بي برقي ارمغان رژيم آخوندي براي مردم ايران است. آزادي و عدالت تنها با سرنگوني اين رژيم و استقرار دمكراسي و حاكميت ملي امكان پذير است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ تیر ۱۴۰۰ (۱۹ژوئیه ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا