اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

قيام تشنگان – شماره ۸ هفتمین شب خیزش مردم خوزستان دردزفول، شادگان، رامشیر، شیبان اهواز، ماهشهرو خورموسی و مسجد سليمان و تظاهرات مردم در یزدانشهر اصفهان، کرج در همبستگي با خوزستان

 

برغم بسیج گله‌وار نیروی‌های سرکوبگر وگسیل نیرو از شهرهای مختلف برای سرکوب قیام تشنگان، خیزش مردم دلیر خوزستان ادامه داشت. در ایذه که شب گذشته قیام و خیزش آنها وحشت زیادی را در میان سركردگان رژيم آخوندي ايجاد کرده است، امشب نیز جنگ و درگیری ادامه دارد و یگان ویژه به‌طرف مردم شلیک میکنند. شب گذشته براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم تعدادی از جوانان شورشی در این شهر به شهادت رسیده و يا مجروح شدند. همزمان در سوسنگرد و رامشیر مردم برغم سرکوب وحشیانه روزهای گذشته به صحنه آمده و دست به تظاهرات زدند.

 مردم وجوانان شادگان درهفتمین شب اعتراضات، تجمع اعتراضی بزرگی برپا کردند. در مسجد سلیمان نیز، مردم دست به تظاهرات زدند و درقبال حمله و هجوم نیروهای انتظامی به ایستادگی پرداختند. مردم شعار میدادند «بختیاری  با عرب اتحاد اتحاد». جوانان شيبان اهواز نیز به اعتراضات علیه بی آبی پیوسته و خيابان اصلي شهررا بستند. دراهواز منطقه زرگان جوانان شورشی بار دیگر تظاهرات كردند. در خور موسی نيز، مردم و جوانان به اعتراضات سراسری خوزستان علیه بی‌آبی پیوستند. درملاشیه مردم وجوانان شرق اهواز به دلیل بی آبی و درحمایت از دیگر شهرهای خوزستان به خیابان آمدند. اهالی روستای صلحاویه از توابع دارخوین نیز پس از نماز عید قربان تظاهرات کردند 

جوانان شورشی جاده اصلی شیراز به اهواز را بستند و در بهبهان، در حمایت از قیام خوزستان دست به تجمع زدند و جاده را بستند. پل زیدون در بهبهان نیز با آتش زدن لاستیک مسدود شده است. جوانان روستای اسلام آباد علیا، جاده بهبهان- گچساران را مسدود کردند.  همچنین جوانان شورشی جاده بخش آلونی به لردگان را بستند.

در دزفول جوانان شورشی در اولین ساعات بامداد چهارشنبه، با بستن خیابان و روشن کردن آتش دست به اعتراض زدند. همچينن جوانان شورشي خيابان منطقه مدرس و جاده اي درمنطقه الف را با آتش بستند. نيروي انتظامی با تیر‌اندازی هوایی و تعقیب معترضین سعی در دستگیری آنها داشت، اما جوانان شورشی به مقاومت برخاسته و یک موتور نیروی انتظامی را به غنیمت گرفتند. درگیری و تیر‌اندازی نیروهای انتظامی تا ساعت ۴ صبح ادامه داشت. درحال حاضر جوانان شورشی خیابان مدرس را باایجاد آتش بسته و تظاهرات کردند.

جوانان و مردم غیور یزدانشهر اصفهان در محله عیدیوندی در حمایت از مردم خوزستان دست به تجمع زده و با نیروي انتظامی که قصد متفرق کردن آنها را داشت درگیر شدند. آنها شعار مي دادند: «توپ تانك فشفشه خامنه‌اي بايد كشته شه»، «مي‌كشم مي‌كشم آنكه برادرم كشت» و خطاب به نیروی انتظامی شعار میدادند «بي شرف بي شرف». جوانان شورشی در ماهدشت کرج نيز در حمایت از خیزش مردم غیور خوزستان تجمع نمودند. مردم  همچنین درپشت بامهای کرج درحمایت از خوزستان شعار میدادند خوزستان تنها نیست.

فاشيسم ديني حاكم بر ايران برای ممانعت از گسترش اعتراضات و سانسور خبرها، به قطع و اخلال اینترنت در خوزستان مبادرت كرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ تیر ۱۴۰۰ (۲۱  ژوئیه ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا