اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

دعوت مجدد مقاومت ايران از خامنه اي و رئيسي و ساير سردمداران رژيم براي شركت در دادگاه بين المللي بخاطر نسل كشي و جنايت عليه بشريت

همزمان با تظاهرات هموطنانمان در سوئد و فراخوان خانم مريم رجوي براي محاكمه بين المللي سردمداران رژيم به ويژه خامنه‌اي و رئيسي و اژه اي به جرم نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت، رژيم آخوندي و سخنگويانش بار ديگر مدعي «خون بيش از  ۱۷هزار» از مهره‌ها و عوامل و مزدوران رژيم شان «بر دستان» مجاهدين گرديد.

مقاومت ايران همچنان‌كه بارها اعلام كرده است از يك دادگاه بين‌المللي در اين خصوص قوياً استقبال و از سران رژيم مجدداً دعوت مي‌كند. دعوتي كه از سال ۱۳۸۶ در مورد خمپاره‌باران مقر خامنه‌اي و پرونده‌هاي جلاد كردستان صيادشيرازي و سردژخيم اوين لاجوردي كه رژيم شاكي آنها بود، بي‌پاسخ مانده است.

 

 مقاومت ايران در اسفندماه گذشته هم تأكيد كرد: «از حضور در يك دادگاه بين المللي با شركت خامنه‌اي و روحاني و ظريف و رئيسي در لاهه يا ژنو به غايت استقبال ميكنيم. رژيم ميتواند همه مدعيان و شاكيان را با خودش بياورد. حكم اعدام مجاهدين سر موضع البته قبلاً توسط خميني صادر شده است. بنابراين اگر رژيم ريگي به كفش ندارد بلادرنگ بايد موافقت خامنه‌اي و روحاني و سرجلاد قوه قضايية خود را براي شركت در دادگاه بين المللي در لاهه يا ژنو يا هر دادگاه بين المللي ديگرتحت نظارت ملل متحد اعلام كند».

 

از اين پيشتر آقاي مسعود رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت در بهمن ۱۳۸۷ نيز اعلام كرد: «هر گاه يك دادگاه بي طرف بين‌المللي بر طبق اصول و معيارهاي شناخته شده حقوقي و قضايي در كار باشد، ما به رژيم آخوندي ميگوييم: بفرماييد به دادگاه، خواهش مي‌كنيم به دادگاه بياييد… ما هم آماده ايم و ميتوانيد هر ادعايي را عليه ما مطرح كنيد. من هم شخصاً آماده ام و از ولي فقيه ارتجاع دعوت ميكنم اگر جرئت دارد بلادرنگ در يك محكمه بين المللي با حضور خود من حاضر شود».

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول شهريور ۱۴۰۰ (۲۳ اوت ۲۰۲۱ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا